a123

Nytt hovedstyre fra 1. oktober

Nytt hovedstyre fra 1. oktober

Fem nye ble ønsket velkommen i Frelsesarmeens hovedstyre det første møtet dette arbeidsåret.

De fem nye er:

 • programsjef Ann Pender som tiltrådte etter Frank Gjeruldsen.
 • kaptein Marit Myklebust, leder for Frelsesarmeens rusomsorg, Behandlingstunet på Fetsund.
 • major Ida Karin Eide, DC i Østre divisjon
 • major Ørjan Amland, korpsleder i Stavanger korps.
 • Morten Brundtland, soldat og styreleder i Templet korps og til daglig head of compliance i Carnegie.

De fire sistnevnte hadde i dette møtet status som observatører, men vil tiltre som faste medlemmer i hovedstyret fra 1. oktober 2018.

– Med dette har vi for første gang en korpsleder, en daglig leder for en av våre enheter, en divisjonssjef og et medlem i Frelsesarmeen med sivil jobb, som medlem av hovedstyret, sier kommandør William Cochrane.
– Vi ønsker på denne måten å komme enda tettere på virksomhetsområdene våre. De fire er valgt av hovedstyret utfra kompetanse og erfaring – og for de ulike perspektivene de kan bringe til bordet. På agendaen sto dessuten blant annet:

 • informasjon fra avdelingene
 • etablering av revisjonskomité med intern og ekstern representasjon, i tråd med nye internasjonale retningslinjer.
 • orientering om arbeidet med etablering av digitalt personalsystem for Frelsesarmeen
 • lønnsjustering for offiserer og sersjanter
 • regnskap pr 2. kvartal
 • budsjettpremisser for 2019