a123

Nytt vedtak i forhold til mobiltelefon

Nytt vedtak i forhold til mobiltelefon

Prosedyre i KS er oppdatert.

Det har kommet nytt vedtak i forhold til mobiltelefon og prosedyren i KS er oppdatert, slik at det som står der nå er gyldig. Du finner det under P-4.12.5.