a123

Og vinneren er: FRETEX

Og vinneren er: FRETEX

Fretex vant 1. pris for beste stand på Avfallskonferansen 2014 i Trondheim 14. - 15. mai

Hvert år deltar Fretex på Avfall Norges nasjonale konferanse. I år hadde konferansen 90 utstillere, og 900 deltakere - den største konferansen til nå. Her samles Norges fremste, for ikke å si alle, aktører innen innsamling og avfallsbehandling i Norge.

 

Viktig med økt ombruk 

Gjennom arbeidet med innsamling av gaver som tekstiler, interiørartikler, bøker og møbler, gir Fretex produktene nytt liv i stedet for at det havner i restavfallet.

For myndighetene og kommunene er økt ombruk (gjenbruk) av disse produktene veldig viktig og Fretex er deres største nasjonale samarbeidspartner.

Og vinneren er: FRETEX

 

Konferansen, et viktig treffpunkt 

Fretex er medlem i Avfall Norge, fordi vi i gjennom dette medlemskapet og i denne bransjen blir en del av alle kommuner og interkommunale selskaps nettverk og forum. Vi er da på samme arena som de medlemmene som styrer alt av ordninger rundt innsamling i landets kommuner. Tekstil har fått stort fokus fordi mye av det som fortsatt kastes i dag (8kg / innbygger) er ombrukbart.

Konferansen er et viktig treffpunkt hvor Fretex treffer sentrale nøkkelpersoner og hvor man kan oppnå nye avtaler eller videreutvikle de avtalene som allerede finnes.

Beste stand 

Hvert år kåres vinnere for beste stand. Kriteriene er blant annet: relevant tema 2014, nyhetsverdi, god kommunikasjon, hvor innbydende standen er, fagkompetanse på standpersonell, utstråling og engasjement blant standpersonell.


Juryen utropte Fretex til en meget verdig og klar vinner.

Gratulerer!