a123

Omrokkeringer i FAbU-styret

Omrokkeringer i FAbU-styret

Mari Bente Gundersen gir seg.

Omrokkeringer i FAbU-styret
Lars Håland Risan og Iselin Bakken.

Som følge av helsemessige årsaker har Mari Bente Gundersen måtte trekke seg som FAbU-styreleder. 

Ny styreleder er Lars Håland Risan. Ny nestleder er Iselin Bakken.

Øvrige styremedlemmer: 

Maria Othilie Georgsen

Øyfrid Storck

Thea Karlsdottir

Jonathan Waters

Pernille Follestad Nærø

Michael Ojiaku (1. vara)

Henrietta Midjord (1. vara Island/Færøyne)

 

Husk på dem og styret i bønn!