a123

Omsorg og pleie i 125 år

Omsorg og pleie i 125 år
GOD PLASS: Fretex-butikken i «Sjøhuset» var Norges største da den åpnet i 1990. Her er det Steen Sverre Syvertsen og Leon Andersen som viser fram lokalene før åpningen. Foto: Eirik Østberg

Med valgspråket «Omsorg for hele mennesket» har Frelsesarmeen spilt en viktig sosial rolle i Haugesund i 125 år.

HAUGESUND: Frelsesarmeens første slumstasjon ble åpnet i Oslo i 1891, i Haugesund ble stasjonen åpnet i 1918.

– I Frelsesarmeen har det evangeliske og sosiale arbeidet gått hånd i hånd. Korpsoffiserene var fram til 1918 ansvarlige for å gi hjelp. Det var travle tider, spesielt før jul, med utdeling av mat og klær til fattige. Da slumsøstrene kom, herjet spanskesyken i byen, og slumsøstrene gikk rundt i fattige hjem og ga de syke mat og pleie, forteller Jan Eide.

Les mer i Haugesund Avis