a123

Oppfordring: Støtt arbeidet i Nepal

Oppfordring: Støtt arbeidet i Nepal
Foto: Salvation Army IHQ

Frelsesarmeens ledelse oppfordrer til å støtte arbeidet for å gjenoppreise Nepal.

Frelsesarmeen er i Nepal og hjelper mennesker som lider som følge av jordskjelvet som rammet Nepal. Siden 30. april har et team fra India bidratt med blant annet mat og rent drikkevann til de mange som er berørt. Les mer om Frelsesarmeens arbeid i særlig hovedstaden Kathmandu i Nepal her.

Det er i en tid som dette, som krever at mennesker står sammen og hjelper hverandre, vi kan vise vår solidaritet med de som har det vanskelig. Hver enkelt av oss kan bidra i kampen om å få det fattige landet på fote igjen.

Takk til de korps som allerede har tatt opp kollekt og gitt bidrag til dette, og satt inn penger på konto 3000.42.00000.

Nå oppfordrer vi alle i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene til å være med å gi bidrag, enten gjennom direkte gaver eller ved for eksempel ta opp en ekstra kollekt. Takk for at dere er med og gir til dette arbeidet og gjør dette kjent. Takk også for forbønn for både Frelsesarmeens team i Nepal og for alle de som er rammet av jordskjelvtragedien.

Oslo, 7. mai 2015

Jan Peder Fosen, Sjefsekretær