a123

Others støtter Others!

Others støtter Others!

Others-foreningen og misjonsgruppen i Stavanger samlet inn 60 000,- til Old Dhaka i Bangladesh.

Old Dhaka er et tiltak i regi av Frelsesarmeen i Bangladesh hvor tidligere sexarbeidere og ofre for menneskehandel i millionbyen får hjelp,støtte og håndtverksopplæring på veien til et bedre liv ute av prostitusjon og fattigdom. Senteret driver et omfattende arbeid; over 200 kvinner får hjelp og veiledning, 120 kvinner får yrkesopplæring, det drives lese- og skriveopplæring og det tilbys HIV-testing.

 

Gjennom prosjektet får jentene yrkesopplæring og mulighet til å tjene egne penger gjennom produksjon av Others-produkter.

 

Others-foreningen i Stavanger overførte 30.000,- til prosjektet Old Dhaka i Bangladesh. Samtidig ga Stavanger korps sin misjonsgruppe det samme beløpet med inntektene fra korpsets misjonssøndag. De 60.000,- er det som trengs for å holde prosjekt Old Dhaka over vannet gjennom 2014.

  Others støtter Others!

Vidar Solevåg i Others-foreningen i Stavanger korps forteller at Others-utsalget har skapt økt bevissthet blant medlemmer og besøkende om viktigheten av rettferdig handel og at man ved å kjøpe et unikt produkt fra Others kan være med å gjøre en forskjell. Man gjør til og med en forskjell to ganger! Først ved å kjøpe produktet, og slik muliggjøre selve produksjonen, og deretter ved at overskuddet også går tilbake til driften av tiltaket i Bangladesh.

 

I tråd med regelverket for korpssalg av Others-produkter kan overskuddet kun brukes til nye varer eller støtte til "misjonsprosjekt". Old Dhaka og Others er både handel og bistand; antallet familier Frelsesarmeen hjelper til et bedre liv gjennom å dekke opp det som ikke går i balanse er formidabelt. Målet er at Others sin produksjon og salg skal gå med et forretningsmessig overskudd. Foreløpig er det hele avhengig av at Frelsesarmeen dekker inn et underskudd, men i et bistandsmessig perspektiv er dette vel anvendte penger hvor hver krone gjør en stor forskjell. Både for jentene i Old Dhaka og for alle de andre som er involvert i produksjonen av varer i produksjonslandene. Eller "the Others", som William ville sagt.