a123

På Spaniabesøk

På Spaniabesøk

Stavanger Hornorkester besøkte i begynnelsen av oktober Madrid og Toledo. Vi har fått en rapport fra turen.

Frelsesarmeen i Spania har i dag 10 korps som i tillegg til gudstjenester også er sosialsentre hvor de utøver sosial omsorg gjennom ulike programmer, spesielt rettet mot mennesker som opplever fattigdom og sosial eksklusjon. Korpsene har mange musikkaktiviteter og i august i år ble det avholdt en musikkleir som samlet 60 unge og voksne musikanter fra både Portugal og Spania.

Vi fra Stavanger opplevde derfor stor forventning og begeistring fra de spanske soldatene til vårt firedagers besøk.

 

På Spaniabesøk
Under Stavanger Hornorkesters besøk i Madrid, holdt de blant annet konsert på La Gavia shopping center.

 

Lørdagens program startet med Musikk Workshop på HK Arganda hvor ca. 25 unge fra korpsene i Madrid fikk undervisning og inspirasjon fra de norske musikantene.

På ettermiddagen holdt orkesteret en times konsert på La Gavia shopping senter for så å avslutte kvelden med en konsert i Madrid Sentral korps. Her medvirket også korpsets tamburinbrigade og lovsangsteam.

Madrid Sentral korps er et aktivt korps med mange unge frelsessoldater som søndagen satte sitt preg på hellighetsmøte hvor hornorkesteret deltok. En time før møte var det bibelundervisning og det var imponerende mange som deltok her.

På ettermiddagen hadde musikkorpset konsert i et fullsatt Europe Hall i Ayre Gran Hotel Colon.

 

Mandagen startet med mottagelse i Royal Norwegian Embassy, hvor ambassadør Johan Christoffer Vibe fortalte om deres arbeid i Spania. På ettermiddagen var det på ny konsert på La Gavia hvor spansk TV gjorde opptak.

Tirsdagen gikk turen til den vakre byen Toledo hvor hornorkesteret hadde en konsert på

Plaza del Ayuntamiento hvor turister fra hele verden ivrig applauderte og fotograferte det norske orkesteret.

Oberstløytnantene Susan og Gordon Daly er ledere for Frelsesarmeen i Portugal og Spania og vi ble kjent med dem da musikkorpset besøkte Portugal i 2012. Denne gang hadde de invitert oss til Spania og lagt opp til et flott og innholdsrikt program, hvor vi gjennom vitnesbyrd og musikk fikk formidle det «glade budskap».