a123

Radonmåling i alle FA-bygg

Radonmåling i alle FA-bygg
Kjell-Olav Trobe sender i disse dager ut målesett for radon. Foto: Lars K. Singelstad

I disse dager er ca 600 målesett for radon på vei ut til Frelsesarmeens korps, institusjoner og boligeiendommer. Alle bygg skal kontrolleres mot for høye radonnivåer.

Som et ledd i det forebyggende HMS-arbeidet gjennomføres det høsten 2013 en omfattende operasjon for å kontrollere radonnivået i alle FA-bygg. Radon er en gass som dannes i bakken ved visse grunnforhold, og som man ikke skal ha for høye konsentrasjoner av innendørs.

 

Målinger med sporfilm

For å sikre seg mot dette, gjennomføres det målinger med såkalt sporfilm i alle FA bygg. Alle korps og institusjoner, samt boliger på bakkenivå, får tilsendt en konvolutt fra FEAS med sporfilmmålere som skal settes ut etter medfølgende anvisning. Sporfilmmålerne er på størrelse med en rull kontortape, og skal stå urørt på innendørs måleplass i 2 måneder.

- Det er viktig at målerne får stå i to måneder. Det er også viktig at man noterer startdato og sluttdato på skjemaet og  tar vare på returkonvolutten. Til slutt må man huske å sende den inn når to måneder er gått. Dette sier prosjektleder Kjell-Olav Trobe på FEAS, der han sitter med pulten full av sporfilmmålere klar til utsending.

 

Mest omfattende på 20 år

HMS-koordinator Vidar Solevåg legger til at dette er et fellesprosjekt som bare lar seg gjennomføre ved at korps, institusjoner og beboere bidrar med sin del. Dette er den mest omfattende kartleggingen som er gjennomført i Frelsesarmeens bygninger på 20 år. Den gang var det nye brannforskrifter som krevde kartlegging av brannsikkerhet, nå er det nytt regelverk om radonkontroll.

- Det er et viktig fokus at vi ikke bare gjør disse tingene fordi det er myndighetskrav, men fordi vi hele tiden har sikkerhet og helse i fokus, avslutter Solevåg.