a123

Rusfri dag 8. juni

Rusfri dag 8. juni
Rusfri dag 8. juni markeres blant annet ved at det blir delt ut alkholfri drikke. Her er Tanya Knøsen i aksjon under fjorårets markering. Foto: Lars Kristian Singelstad

Tradisjonen tro vil Rusfri dag 8. juni bli markert i hele landet. I år fokuseres det spesielt på ferie og barn.

Siden 2011 har Frelsesarmeen markert Rusfri dag 8. juni - en dag for solidaritet og ansvar.

 

Vi er snart klare for årets markering, hvor vi spesielt vil fokusere på ferien som ligger foran oss og voksne bør tenke over eget alkoholforbruk, særlig når barn og unge er til stede. Ferie skal være avslappende og hyggelig for alle, også barna. Vi vet at over 70 000 barn lider under voksnes alkoholkonsum i hverdagen. Nyere undersøkelser sier samtidig at blant foreldre drikker ti prosent hver dag i løpet av en ferieuke, mens fem prosent drikker på seks av sju feriedager.

Konseptet for Rusfri dag er enkelt: Vi oppfordrer folk til å avstå fra alkohol og andre rusmidler denne dagen - i solidaritet med dem som lider på grunn av rusmidler. Alkohol er det rusmidlet som gjør størst skade i verden.

8. juni er vi ambassadører. Vi vil være synlige og tydelige på flere arenaer. Skoler, barnehager, butikker, stasjoner, fotballbaner, kirker, korps - og på Facebook, Instagram og andre sosiale medier.

Vi deler også i år ut gratis alkoholfri drikke, flyers og giveaways - og ønsker folk god sommer! 

Med dette oppfordrer vi alle enheter i Frelsesarmeen til å gjøre en innsats på Rusfri dag. Det blir snart sendt ut flyers, plakater og giveaways. Vi etablerer også "event" på Facebook.

 

Sett av dagen og ta gjerne kontakt om du trenger ideer eller støtte.

knut.haugsvaer@frelsesarmeen.no