a123

Ruster for framtida

En nyrigget kommunikasjonsavdeling skal bidra til å gi økt synlighet for Frelsesarmeen.

Konkurransen om oppmerksomheten øker. Adferden til giverne er i endring. Det var blant funnene da Frelsesarmeen utarbeidet ny kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt av lederrådet i juni 2017. Som en naturlig 

videreføring av vedtaket, har det vært jobbet bredt og grundig med å kartlegge behovet for kompetanse og ressurser. Resultatet er en helt ny organisering av kommunikasjonsavdelingen fra 1. desember.

Ruster for framtida
Geir Smith-Solevåg

– Vi ønsker at Frelsesarmeen skal være det første folk tenker på når behov skal dekkes, innsats gjøres eller gaver skal gis. Derfor har vi jobbet fram en struktur som vi tror vil bidra til å sikre 

inntekter og øke synligheten for hele Frelsesarmeen, både i egne og andre mediekanaler. Den nye strategien fordrer at vi tenker på tvers, og ikke henger oss opp i tradisjonelle båser som “informasjonsarbeid” eller “innsamlingsarbeid”, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.

Flatere struktur

Den nye avdelingen er ikke basert på seksjoner som selvstendige budsjett- og resultatenheter. Til nå har avdelingen vært delt opp i informasjon, innsamling/marked, servicesenter og Krigsropet. I stedet blir strukturen flatere.

Ansiktene inn mot organisasjonen vil først og fremst være de to kommunikasjonsrådgiverne Marianne Klæboe Pedersen og Maren Jervell Lund, som koordinerer oppdrag fra de ulike delene av Frelsesarmeen. De booker det som trengs av ressurser fra fire nye team.

Teamlederne for hvert team er delegert personalansvar og leveranseansvar.

  • Team visuelt v/ Mette Randem (Fotografer, designere, film)
  • Team tekst v/ Tor Hjelset (Krigsropets journalister, på sikt også dedikerte tekstforfattere til andre publikasjoner)
  • Team kampanje v/ Richard Aune (Event- og kampanjekoordinator, innsamlingskonsulent)
  • Team støtte v/ Kesia Søgaard (Giver-, medlems- og abonnentkontakter, resepsjon, FA Handel, post & praktisk).

Ruster for framtida
Jan Aasmann Størksen
Ruster for framtida
Hilde Dagfinrud Valen

Hilde Dagfinrud Valen vil være sjefredaktør og i tillegg til redaktøransvaret for Krigsropet ha ansvar for Frelsesarmeens forlagsvirksomhet, som vi vil blåse nytt liv i. Jan Aasmann Størksen, som det siste året har vært markedsansvarlig, vil være medie- og innsamlingssjef.

I direkte tilknytning til kommunikasjonssjefen står en stab med de to nevnte kommunikasjonsrådgiverne, i tillegg til to stillinger som lyses ut i disse dager: prosjektleder for CRM og ansvarlig for digitale kanaler. 

Les mer om kommunikasjonsavdelingen her.

Ruster for framtida