a123

Samtalene er i gang

Etisk råd ble opprettet på slutten av fjoråret for å bidra til refleksjon og gi råd rundt aktuelle etiske problemstillinger og samfunnsspørsmål. Det første oppdraget gitt av Frelsesarmeens ledelse, er å tilrettelegge for samtaler rundt spørsmål knyttet til seksualitet og samliv.

Samtalene er i gang
Fra venstre: Daniel Gjelstad, Jonathan Waters, Ida Karin Eide, Marit Myklebust ,William Cochrane, Helge Byre Myklebust, Marta Maria Espeseth, Bente S. Gundersen og Bo Christoffer Brekke. Foto: Mette Randem

Etisk råd ble, som det tidligere har blitt fortalt om her på Perleportalen, opprettet på slutten av fjoråret for å bidra til refleksjon og gi råd rundt aktuelle etiske problemstillinger og samfunnsspørsmål. Forrige uke møttes de for andre gang.

– Vi har mange temaer på agendaen fremover, sier rådsleder Bente Gundersen, som til daglig er Frelsesarmeens forvaltningssjef. – Barnefattigdom, miljø, svart arbeid, trafficking, forbruk – for å nevne noen. Men det første oppdraget vi har fått fra Frelsesarmeens ledelse, er å tilrettelegge for samtaler rundt en rekke spørsmål knyttet til seksualitet og samliv. Dette inkluderer også spørsmålet om hvordan Frelsesarmeen skal forholde seg til likekjønnet ekteskap for sine soldater.

Ny uttalelse
På slutten av fjoråret publiserte Frelsesarmeens hovedkvarter en uttalelse om temaet, hvor det både ble anerkjent at det var krevende å gå i takt med samfunnsutviklingen i 128 land samtidig, at det var forskjellige meninger internt om temaet, at Frelsesarmeen ønsket å være en åpen og inkluderende kirke med utstrakt sosialt engasjement innenfor rammene av det internasjonale regelverket – men også hvor man erkjente den smerten praktiseringen av regelverket vårt har medført. Det ble også sagt at Frelsesarmeen verdsetter og er glade for alle i LGBTQ-miljøet som har funnet sin plass i våre rekker på mange ulike måter.

– Den store samtalen om seksualitet er ønsket og villet fra internasjonalt lederhold, men det varierer fra verdensdel til verdensdel hva som er det mest utfordrende og presserende, påpeker Gundersen.
– I en del territorier, inkludert for oss i Norge, Island og Færøyene er spørsmålet og diskusjonen om likekjønnet ekteskap/homofilt samliv et slikt tema.

Tilrettelegger for samtaler
Etisk råd har fått i oppdrag fra Frelsesarmeens ledelse å tilrettelegge for en grundig, inkluderende og god samtale om temaet. Målet er å gjøre dette til en samtale der alle som ønsker det skal få delta, uavhengig av synspunkter og med varierende behov for forandring. Evne og mot til å være uenige og respektere andre ståsted blir sentralt.

– Prosessen vil for noen oppleves langsom, men når faktum er at vi ikke har snakket systematisk om dette på lang tid, mener vi det er riktig å ta dette skritt for skritt, sier Gundersen.
– Vi begynner med offiserskursene i mars og april, og deretter lederråd, divisjonsledere og andre ledere utover våren. I samarbeid med de ulike lederne vil vi planlegge og legge til rette for regional og lokal samtale etter behov og ønsker. Samtalene vil ta utgangspunkt i samtalemetodikken Trosbasert tilrettelegging (Faith-Based Facilitation).

Videre prosess
Den videre prosessen vil bli lagt opp på bakgrunn av de innsamlede erfaringene og tilbakemeldingene fra disse første samtalene og diskusjonene før sommeren.

– Parallelt, denne våren, tar vi gjerne imot innspill, egne fortellinger og erfaringer og spørsmål og bekymringer om dette temaet. De vil hjelpe oss til å få et godt bilde, få et inntrykk fra mange forskjellige sammenhenger og slik bli en del av det bildet vi får når den videre samtalen skal i gang.

FAKTA

 • Personer som ønsker å bli soldater eller offiserer i Frelsesarmeen skriver under på løfter om livsstil, hvor en av dem er «“å verne om ekteskapet og familielivets ukrenkelighet». Dette har tradisjonelt blitt tolket og praktisert som et nei til både heteroseksuelle samboerskap og homofilt samliv. Særlig sistnevnte har de senere årene blitt kritisert for å være en diskriminerende praksis. 
 • Ved tilhørig-medlemsskap er det kun krav om bekjennelse til kristen tro. 
 • Frelsesarmeen diskriminerer ikke i hjelpetiltakene, i aktiviteter og gudstjenestefellesskap, i medlemskap i trossamfunnet, ved sivile ansettelser – også i lederstillinger, eller ved rekruttering av frivillige. 
 • Utviklingen av Faith-Based Facilitation er finansiert i samarbeid mellom Frelsesarmeen, NORAD og utviklingsorganisasjonen Tearfund. Det er utviklet av Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i samarbeid med The Oxford Centre for Ecclesiology and Practical Theology. 
 • Du kan ta kontakt med Etisk råd på etiskrad@frelsesarmeen.no

Etisk råd består av: 

 • Bo Christoffer Brekke, 33 år, Daglig leder i Others AS. Soldat i Templet korps, medlem av International Moral and Social Issues Council (IMASIC) 
 • Ida Karin Eide, 60 år, divisjonsleder i Østre, offiser / major
 • Daniel Gjelstad, 51 år, vernepleier i demensavdeling på sykehjem, soldat /sersjantmajor Lillestrøm korps
 • Helge Byre Myklebust, 38 år, korpsleder i Harstad,  offiser / kaptein
 • Roger Dyrøy, 46 år, fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder, soldat i Mandal korps
 • Marit Myklebust, 55 år, daglig leder ved Frelsesarmeens behandlingstun i Fetsund, offiser / kaptein
 • Bente S. Gundersen, 49 år, forvaltningssjef i Frelsesarmeen, offiser / oberstlt. 
 • Jonathan Waters, 22 år , student, soldat i Templet
 • Marta Maria Espeseth, 58 år, dr. theol. leder for Frelsesarmeen i Hallingdal, sersjant
 • Hjördis Kristinsdottir, 47 år, FAbU-ansvarlig for Island og Færøyene, offiser / løytnant