a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

5. søndag i påsketiden

Søndag 14. mai 2017

 

Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles

Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene

Joh 15,1–8 Det sanne vintre

 

Jeg beklager at det ikke kom noen forslag fra Musikkseksjonen forrige uke, men noen ganger glipper det dessverre. Men her er vi igjen og prøver å være litt til hjelp.

 

Mange steder er det også konfirmasjonssøndag, noe som nok har betydning for sangvalget lokalt. Vi har bare forholdt oss til kirkeårets tekster. Som vanliv vil vi anbefale noen «gjengangere», som: «Nå ønsker vi velkommen hit» (FASB 457)» og «En dag er gitt oss» (FASB 103). Og Velsignelser er jo alltid fint å avslutte med. Dere finner i tillegg til Tone Ødegaards tonesetting som er publisert i Sang og klang (413) – eller «Velsign oss Gud, Fader» (FASB 718) med melodi av Eiliv Herikstad.

Nedenfor finner dere også søndagens bibeltekster.

Som sanger for denne søndagen vil vi peke på som muligheter:

 

FASB 083 Du ga oss en klode

FASB 379 Kristne la oss søke sammen

FASB 392 La oss forende oss i sang

FASB 412 Med vår sang

FASB 462 Når heile verda syng mot Gud

FASB 518 Som barn i ditt hus

FASB 534 Syng for Herren

 

Lykke til med forberedelsene

Guds velsignelse

 

Joh 15,1–8 Det sanne vintre

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

 

Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene

13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17 Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19 Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!

 

Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall

5 Jeg vil helbrede deres frafall,

og jeg vil elske dem av hjertet,

for min vrede har vendt seg fra dem.

 

6 Jeg vil være som dugg for Israel.

Han skal blomstre som en lilje

og slå røtter som trærne på Libanon

 

7 og bre sine greiner utover.

Han skal være fager som oliventreet

og dufte som skogen på Libanon.

 

8 Igjen skal de bo i hans skygge,

de skal dyrke korn

og blomstre som vinstokken.

Hans navn skal bli som vinen fra Libanon.

 

9 Hva har vel Efraim med gudebilder å gjøre?

Det er jeg som svarer ham og ser til ham.

Jeg er som en grønn sypress,

fra meg skal din frukt komme.

 

eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles

32 Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. 33 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. 34 Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene35 og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte.

Last ned fil5 sdg i pasketiden 2017.pdf(9 8kb)Last ned fil5 sdg i pasketiden 2017.docx(1 6kb)