a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Maribudskapsdag – Søndag 13. mars 2016

 

Luk 1,39–45 Maria og Elisabeth

Apg 16,12–15 Lydia i Filippi

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel

 

Kjære alle som jobber med å lage gode møteplasser, også denne søndagen vil vi peke på noen sanger som kan brukes. Dagens tekster er «gode» tekster, om mennesker som blir frelst, om mennesker som legger sitt liv I Guds hender!

 

Derfor foreslår vi

FASB 045 Der det nye livet lever

FASB 051 Det er en vei fra trelldom inn ti frihet

FASB 162 Gjør døren høy, gjør porten vid

FASB 252 Hvilken herlig forandring

FASB 367 Kom inn i mitt hjerte Jesus

FASB 433 Mitt liv er til Herren innviet

FASB 623 Å Jesus, du som fyller alt i alle

 

Og som vanlig regner vi med at dere vet best hvile og hva slags sanger som kan brukes der dere er, men at vi sammen kanskje kan hjelpe hverandre fram til noe som er bra.

Guds velsignelse

 

Musikkseksjonen

 

 

Luk 1,39–45 Maria og Elisabeth

Maria og Elisabet

39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43 Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45 Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» 46 Da sa Maria: (Marias lovsang)

 

Apg 16,12–15 Lydia i Filippi

I Filippi

11 Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. 12 Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. 13 På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. 14 Blant tilhørerne var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. 15 Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss: «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det.

 

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel

21 Elkana dro opp igjen med hele sitt hus for å bære fram det årlige slaktofferet og løfteofferet for Herren, 22 men Hanna ble ikke med. Hun sa til mannen sin: «Når gutten er avvent, vil jeg ta ham med, så han kan bli fremstilt for Herren og siden være der all sin tid.» 23 «Gjør som du synes best», svarte mannen hennes, Elkana. «Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte Herren oppfylle sitt ord!» Så ble kvinnen hjemme og ammet sønnen sin til han var avvent.

24 Da hun hadde avvent ham, tok hun ham med opp til Herrens hus i Sjilo. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin. Gutten *var med dem, og de brakte ham fram for Herren. Og hans far slaktet slaktofferet, slik han gjorde hvert år for Herren. 25 Han førte fram• gutten og slaktet oksen, og Hanna, hans mor, førte ham fram for Eli. 26 «Tro meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. 27 Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. 28 Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de seg og tilba Herren der.