a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

KRISTI HIMMELFARTSDAG 5. mai og SØNDAG FØR PINSE 8. mai

 

Gode venner,

Det er på tide å se på hvilke sanger som kan brukes i innværende uke. Med Kristi himmelfartsdag og siste søndag før Pinse, og en gryende vår (bortsett fra i Nord-Norge da, der de har sommer!

 

Det er mange fine sanger for denne årstiden, både om forventning til vår og liv og sanger om Jesus opphøyet, hans majestet. Det er mange kor bak i sangboka som også er særlig fine fra mot pinse, særlig nevnes

 

FASB 442 «No livnar det l lundar», men ikke nødvendigvis bare to første og to siste vers! Kom i gang med første vers, men bruk versene 7. 8. 9. og 10.

 

Vi prøver å unngå de absolutt mest «opplagte» og foreslår for torsdag til søndag 5. – 8. mai:

 

FASB 066 Det skal bli strømmer av nåde

FASB 065 Det navn jeg elsker

FASB 100 Eg veit i himmerik

FASB 168 Gud du skaper lovsang

FASB 185 Gå gjennom byens

FASB 210 Hellig Ånd

FASB 333 Jesus du er konge

FASB 364 Kom, Gud med Kraftens ånd

FASB 365 Kom Hellig ånd

FASB 381 Kristus konge du regjerer

FASB 398 Lov Jesu namn

FASB 536 Syn g lovsang hele jorden

 

og i tillegg alle dine egne favoritter! Det blir fint!

 

Lykke til

Guds velsignelse

Last ned filKristi himmelfartsdag sdag f pinse.pdf(2 2kb)Last ned filKristi himmelfartsdag sdag f pinse.pdf(1 9kb)