a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Kjære pinsevenner,

Pinse er da en flott tid å finne sanger til, derfor skal jeg ikke stjele mye av deres tid til det. Bak i sangboka finner dere mange flotte pinsesanger foreslått. Men om jeg skal understreke noen må det bli «No livnar det i lundar» de midterste versene som er flotte pinsevers! (Den står ikke blant pinsesalmer i sangboka, men er en flott pinsesang!)

 

FASB 015 «Brenner, brenner»

FASB 371 «Kom med fornyelsens mektige dåp»

FASB 364 «Kom Gud med Kraftens ånd»

FASB 442 «No livnar det i lundar»

FASB 464 «Hellig ånd, som var lovet fall på meg» («Når i egen kraft jeg strever»)

FASB 472 «Når Åndens ild»

FASB 643 «Ånd fra himlen, kom med nåde»

 

Dagnes tekster finner dere i listen på:

https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/kirkearet/kirkearets-bibeltekster/oversikt---kirkearets-bibeltekster/

 

Nasjonaldagen gir seg vel nesten selv med «Ja, vi elsker» og «Gud signe vårt dyre fedreland» (3 første pluss siste vers?), «Fagert er landet» som et nytt tillegg fra frelsesarmelitteraturen vil vi peke på FASB 144 «Fred i vår tid, å Gud»

 

God pinse! Hurra!

 

Bibeltekstene::

 

Pinseaften – Lørdag 14. mai 2016

2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel

Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen

Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet

 

Pinsedag – Søndag 15. mai 2016

1 Mos 11,1–9 Tårnet i Babel

Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 5,1–5 Guds kjærlighet utøst ved Ånden

Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

 

2. pinsedag – Mandag 16. mai 2016

2 Mos 17,1–7 Vann av klippen

Apg 15,1–11 Apostelmøtet om folkeslagene

Joh 7,37–39 Elver av levende vann

 

17. mai – Tirsdag 17. mai 2016

5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer

1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?

Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan

Last ned filPinsen 2016r.pdf(1 0kb)