a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Vi har valgt å se på søndagens tekster som et uttrykk for det kristne fellesskap, kirken.

 

Forslag til sanger er derfor:

FASB 103 En dag er gitt oss

FASB 518 Som barn i ditt hus

FASB 180 Guds menighet

FASB 691 Jeg elsker Guds familie

 

GT teksten berører også fortellingen om Noas ark. Til en familiegudstjeneste vil det være egnet å bruke eller spille av sangen om "Noas ark" fra albumet "Nistepakka".

Albumet finner du på alle digitale streamertjenester. Søk "Noas ark, Nistepakka" og syng med:

"Her er giraffen, legg armen om min hals ..."

 

Lykke til med forberedelsene

Guds velsignelse

Jan Harald Hagen, Seksjon for musikk