a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

24. søndag i treenighetstiden – søndag 8. november 2015

Salme 119,80–83 Så jeg ikke blir til skamme

Kol 1,24–29 Lidelser og tjeneste (prekentekst)

Luk 12,35–40 Lykkelige de han finner våkne

 

Kjære frontkjempere,

For 24. søndag i treenighetstiden har vi tenkt at essensen i teksten er å leve for Jesus, også når det vil kreve av oss rent menneskelig. Og det skjer vel at vi utfordres på det mange ganger i løpet av hver dag.

Utfordringene står i kø! Og å finne sanger som passer til neste søndags tekster er en av dem. En nyttig og krevende øvelse. Forslagene vi kommer med fra Seksjon for musikk, er resultat av et morgenmøte på mandagene. Det er ment som forslag og ikke på noen måte som fasit. Men vi håper det kan være til hjelp for noen. Bortsett fra første sangen som er en typisk åpningssang, er forslagene rett og slett satt i nummerrekkefølge.

103 En dag er gitt oss for å hvile

56 Det er navnet ditt jeg roper

397 Lev for Jesus

418 Mester om min for har vaklet

443 Noen må våke i verdens natt

531 Stå opp, stå opp for Jesus

610 Å glede stor

 

Lykke til med forberedelser til gudstjenester og møter!

Hvis dere har lyst til å bidra med tanker og sangforslag til kommende søndager så send en e-post til musikk@frelsesarmeen.no med ordet «søndagsforberedelse» i emnefeltet.

Jan Harald Hagen