a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Kjære alle med møter og gudstjenester i tankene!

GODT NYTT ÅR!

 

VI vil prøve å følge opp vår gode intensjon med å komme med innspill til førstkommende søndag. Det kan hende det glipper en og annen gang, men i utgangspunktet skal sangforslag legges ut på Pereportalen mandager,

og de vil også bli å finne på musikkseksjonens nettsider.

 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hva dere tenker om forslagene. Vi regner ikke med at våre forslag er noen fasit, men at de er et innspill og håper at vi noen ganger kan peke på sanger som ellers blir liggende ubrukt.

 

10. januar 2016

Overskriften for dagens tekst er hentet fra Joh 1,29-34

Guds lam bærer verden synd.

Stikkord kan være: Skapelse - evig Gud - kirken - forsoning og nåde - Han er Guds sønn.

Generelle tanker om fem punkter til sanger i møtet/gudstjenesten.

 

Sang er vel den beste måten å få folk som kommer til møtet til å samle sinn og tanker om - at de er kommet til Guds hus, til menighetsfelleskapet, at vi med det nærmest oppsøker Gud.

 

Utgangspunktet når vi kommer er sannsynligvis svær forskjellig, men et gdot valg av sang kan hjelpe oss til å være til stede - sammen. Som åpningssang vil derfor enten en lovsang - eller en sang som tematisk berører søndagens emne - fungere fint.

Vi foreslår:

FASB 552 Tenker du over det livet du lever

FASB 168 Gud du skaper lovsang

FASB 528 Store Gud vi lover deg

og ved begynnelsen av et nytt år kan det vel også passe med:

FASB 546 Takk min Gud, for tider svunne

 

Neste sang i møtet kan også bevege seg langs de samme linjer.

Være en lovsang eller være en respons på en bibellesning (som vi regner med lest på dette tidspunkt i møtet).

 

FASB 644 Ånd over ånder

FASB 184 Guds sønn steg ned

 

En tredjeg sang i møtet kan være en sang knyttet til temaet, en lovsang eller en vitnesbyrdssang, slik at noen av sangene over kan igjen være mulige valg. Selv setter jeg alltid pris på om møtet også inneholder en glad sang om livet i Kristus og foreslår:

 

FASB 64 Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk

FASB 134 Fordi jeg er frelst

 

Hvis fjerde sang er etter talen og etter at tanker er sådd ut, kan sangvalget med fordel være tenkt som en respons til talen. I "vår" tekst kan betoningen ligge forskjellige steder, men overskriften kan vel i sangforslaget være førende:

 

FASB 613 Å Herre, til hvem skulle vi dog gå hen

FASB 674 Gi meg troens klare blikk på Jesus

 

Og siste sang kan være en sang som sender oss ut til tjeneste og med en lovsang på våre lepper.

 

Man kan også avslutte med en velsignelsessang selvsgt, og vi vil peke på Tone Ødegaards fine melodi som med fordel kan brukes. Den er publiser i Sang og klang og i Babysangmateriellet, men kan fås som særtrykk til denne søndagen ved en henvedelse til musikk@frelsesarmeen.no med ordet Velsignelse i tittelfelstet.

 

Lykke til!