a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Kjære deg som gransker ditt hjerte og skal finne sanger til neste søndags møter.

 

«Kristi Forklarelsesdag» har sine røtter fra Østkirken fra ca. år 400. Tusen år etter ble den feiret i Vestkirken - om sommeren slik man gjør det i våre nordiske naboland, Sverige og Finland. Vi feirer dagen om vinteren.

Denne gangen kommer sangene litt «hulter til bulter»

Kristi foklarelsesdag står vel for mange fram som et eksempel på et skjellsettende møte med Jesus. Det får betydning for livet og synes av omverdenen.

Vi har pekt på mange forskjellige åpningssanger. Denne gang peker vi på to.

 

FASB 686 «Hvilken glede jeg får»

og en ikke mye brukt sang med norsk tekst av H.A. Tandberg

FASB 259 «Hvor godt det er komme» muligens ikke alle versene.

FASB 031 «Deg å få skode»

FASB 209 «Hellig, hellig, hellig»

FASB 224 «Her led meg opp på fjellet»

FASB 235 «Himmelske fader»

FASB 470 «La meg få se ditt ansikt kjære Jesus»

FASB 474 «Om Gud vil tale til vår verden nå»

FASB 591 «Vær stille for Herren er oss nær»

FASB 592 «Vår Gud du sitter på din trone»

FASB 623 «Å Jesus du som fyller alt i alle»

FASB 664 «Et møte med Jesus»

FASB 687 «I din nærhet»

 

Noen er mer opplagte enn andre, og som vanlig har dere selv bedre kjennskap til hva som fungere hos dere. Den alminnelige glade lovsangen, som både kan åpne og avslutte et møte er alltid en utfordring.

FASB 308 «Jeg kan ikke tie om Jesus» er en slik sang. Den handler både om det skjellsettende møtet med Jesus og om det forvandlede livet som det skinner av.

 

Lykke til

Guds velsignelse

 

Jan Harald Hagen

msjor/seksjonsleder