a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Kjære venner,

Det er allerede sendt ut programforslag om førstkommende søndag som også er diakonisøndag. Derfor vil vi bare i all enkelthet minne om sanger som kan knyttes til søndagens tekster, fastelavnssøndag. Sentrale temaer i tekstene kan synes å være både å lette andres byrder, som også går hånd i hånd med diakonisøndag, og at alle skal se at Jesus er Messias, Herren.

 

Derfor foreslår vi:

FASB 109 En underfull frelse jeg eier

FASB 443 Noen må våke

FASB 505 Se vi går opp til Jerusalem

FASB 534 Syng for Herren hele jorden

  

Fastelavnssøndag – Søndag 7. februar 2016

 

Luk 18,31–34

Se vi går opp til Jerusalem

Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse

31 Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. 32 Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, 33 og de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han stå opp.» 34 Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.

 

1 Tim 2,1–6

Løsepenge for alle

2Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

 

5 For Gud er én

og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,

mennesket Kristus Jesus,

 

6 han som ga seg selv som løsepenge for alle.

Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,

 

Jes 52,13–15

Herrens lidende tjener

13 Se, min tjener skal ha fremgang,

han skal opphøyes og løftes opp og bli svært høy.

 

14 Slik mange ble forferdet over deg

– så ødelagt var han,

han lignet ikke en mann,

han så ikke ut som et menneske –

 

15 slik skal mange folkeslag undres,

for hans skyld skal konger lukke sin munn.

For det som ikke ble fortalt dem, skal de se,

og det de ikke hørte, skal de forstå.