a123

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

1. søndag i fasten

søndag 14. januar 2016

FASTE ER en fin tid. I eldgammel tid var det en forberedelsestid for dem som skulle tas opp i kirken (dåpsforberedelsestid), i vår sammenheng kunne det sammenlignes med forberedelsestid til soldatskap, eller kanskje FA-kurs for å bli tilhørig?

I alle fall en tid der undervisning av at Jesus har seiret over synd og død, at Jesus er herre, også over naturen, og til sist en undervisning og gjennomgang av lidelseshistorien. DET kan vi jo i alle fall ha med oss.

I begynnelsen av fastetiden var undervisningen fokusert på Jesu seier, men bibellesningene har også med seg kampen, og ansvaret.

 

Med dette bakteppet har vi følgende forslag til sanger:

FASB 115 Er denne verden blitt forlatt

FASB 253 Hvilken venn vi har i Jesus

FASB 256 Hvis menn’skehjertet ømhet kjenner

FASB 370 Jesus seiret over synd og død

FASB 443 Noen må våke iv erdens natt

FASB 594 Vår Gud har er så fast en borg

FASB 611 Det meg gleder mest er Jesu

Tanker om kor:

FASB 663 Du omgir meg på alle sider

FASB 675 Gud er på tronen

 

Lykke til med forberedelsene!

Guds velsignelse