a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Tida mellom jul og faste kalles i kirkeåret åpenbaringstiden. Den innledes på Kristi åpenbaringsdag, som samtidig markerer avslutningen av juletiden.

Åpenbaringsdagen, epifania, ble feiret allerede meget tidlig, for å understreke Jesu guddommelige opphav fra begynnelsen av.

Åpenbaringstiden er ellers, som navnet sier, knyttet til tekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er. I kirken er det blitt vanlig å knytte denne tida spesielt til temaet misjon.

(Fra Bbielen.no)

 

Kristi forklarelsesdag – Søndag 19. februar 2017 

Matt 17,1 – 9 Disiplene får se Jesu herlighet

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
     9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»

 

Åp 1,9 – 18 Menneskesønnen åpenbarer seg 

9Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. 10På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. 11Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»
    12Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. 14Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild, 15  føttene som bronseglødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser. 16I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft.
    17Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:
        «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

 

5 Mos 18,15 – 18 En profet som deg 

5 En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. 16 Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet: «La meg aldri mer høre Herren min Guds røst eller se denne veldige ilden; for da kommer jeg til å dø.»
    17 Da sa Herren til meg: De har rett i det de sier. 18 Jeg vil la det stå fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne for dem alt det jeg pålegger ham.

 

Sanger fra «Nistepakka»: «Den lamme mannen», «Fiskefangsten» og «Lasarus»

 

FASB 103En dag er gitt os for å hvile

FASB 457Nå ønsker vi velkommen hit

FASB 293Jeg er kommet til Herrens velsignelsesdal

 

FASB 212Her for deg min Gud jeg kneler

FASB 224Herre led meg opp på fjellet 

FASB 259Hvor godt det er å komme

FASB 273I ditt åsyns skjul

FASB 507Sett meg så jeg ser deg Jesus

FASB 554Tett inntil mesterens side

FASB 592Vår Gud du sitter på din trone

FASB 646Åpenbar deg Gud for meg

 

Vi har fokusert på å få være i Jesu nærhet, å få «se» Jesus og i tillegg til detderetenker om sanger tror jeg det kan bli fine møter.

Psst! 

Jeg vil oppfordre dere til å sende inn sangforslag til sangprogrammet «Salmer til alle tider». Vi vil selvsagt gjerne ha løftet fram «Frelsesarmesanger» som for eksempel Tone Ødegaards tonesetting av «Velsignelsen». Den er publisert også i Folkehøgskolenes sangbok («Syng livet») og er kjent av svært mange også gjennom babysangarbeidet.  

«Velsignelsen» finner du i to fine innspillinger:

«Jeg er en stridsmann» (Live fra jubileumskonserten, Aina Schøld og forsamling)

«Bomchicka» (med Ruth Elisabeth Engøy Solberg)

Men har du en annen favoritt eller en historie knyttet til en annen sang, så send inn forslaget.

Send inn ditt ønske til adressen Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim. E-post: salmer@nrk.no. Eller les inn ditt ønske på vår telefonsvarer på nummer 73 88 12 48. Programleder er Kjetil Lillesæter.

 

Lykke til

Guds velsignelse

 

Seksjon for musikk

Last ned fil7 sdag i apenbarings Kristi forklarelsesdag.pdf(2 5 9kb)