a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Fastelavnssøndag

Søndag 26. februar 2017

 

Legg merke til at «prekentesten» er fra 1 Korinterbrev og ikke evangelieteksten (som du selvsagt også kan velge å bruke).

Her har vi ikke funnet på mange sprell, men hvis dere kombinerer noe av det vi foreslår med egne tanker så blir det helt garantert fint!

 

Lykke til

Guds velsignelse

 

FASB 094 Du viste oss veien til livet

FASB 178 Guds kjæleik er som

FASB 360 Kjærlighet er lysets kilde

FASB 361 Kjærlighet fra Gud

FASB 362 Kjærlighet underfull, stor

FASB 632 Å lykkes med sitt liv

FASB 705 Min Jesus, min frelser

 

 

1 Kor 13,1–7

Kjærlighetens vei (prekentekst)

13Om jeg taler med menneskers og englers tunger,

men ikke har kjærlighet,

da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

 

2 Om jeg har profetisk gave,

kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,

om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,

men ikke har kjærlighet,

da er jeg intet.

 

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,

ja, om jeg gir meg selv til å brennes,

men ikke har kjærlighet,

da har jeg ingen ting vunnet.

 

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,

den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

 

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,

er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

 

6 Den gleder seg ikke over urett,

men har sin glede i sannheten.

 

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

 

Joh 17,20–26

Så kjærligheten kan være i dem

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

 

Høys 8,6–7

Kjærligheten er sterk som døden

6 Sett meg som et segl på ditt hjerte,

et stempel på din arm!

For kjærligheten er sterk som døden,

lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.

Den brenner som flammende ild,

en Herrens brann.

 

7 Veldige vann slukker ikke kjærligheten,

elver skyller den ikke bort.

Om noen gir alt han eier

for å kjøpe kjærlighet,

møter han bare forakt.

 

Psst….

Du kan høre Karl Herman Walderhaug fra Frelsesarmeen i Ålesund om du finner fra til programmet «Salmer og sanger» på NRK P1 sist søndag kl.22.00.

Ikke glem at du også kan sende inn sangforslag til programmet. Og selvsagt er vi glade for om du foreslår noe fra Frelsesarmeens innspillinger.

 

Send inn ditt ønske til adressen

Salmer til alle tider, NRK, 7005 Trondheim.

E-post: salmer@nrk.no.

Eller les inn ditt ønske på telefonsvarer på nummer

73 88 12 48. Programleder er Kjetil Lillesæter.

Last ned filFastelavnssøndag.docx(1 8kb)Last ned filFastelavnssøndag.pdf(2 1kb)