a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

Maria budskapsdag – Søndag 26. mars 2017

Jes 7,10–14 Immanueltegnet

Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret

Luk 1,26–38 Budskapet til Maria

 

Bruk gjerne en av komme sammen sangene i åpningen

FASB 083 Du ga oss en klode N.P. Enstad / M.J. Stavik

FASB 098 Eg har ei teneste stor for Gud Mattias Orheim

FASB 172 Gud ga sin sønn Gatiher

FASB 199 Hans navn skal være Jesus B. Fjærestrand / F. Schubert

FASB 773 Om alle mine lemmer E. Blix /S. Tveit

FASB 607 Å, er det så at det Guds lam C. Wesley / A.J. Habbard

To lovsanger/kor

FASB 592 Vår Gud du sitter på din trone W. Harrah

FASB 660 Du er den høyeste P. Sanchez

 

Vi håper som vanlig at dette kan være innspill til neste søndag. Gammelt og nytt i skjønn forening.

 

 

Budskapet til Maria

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

 

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,

og du skal gi ham navnet Jesus.

 

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,

og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

 

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;

det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg,

og Den høyestes kraft skal overskygge deg.

Derfor skal barnet som blir født,

være hellig og kalles Guds Sønn.

36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

 

Gal 4,4–7 Født av en kvinne, barnekåret

4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

 

Jes 7,10–14 Immanueltegnet

Immanuel-tegnet

10 Herren talte igjen til Ahas og sa: 11 «Be om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriket eller oppe fra det høye!» 12 Men Ahas svarte: «Jeg vil ikke be om noe og ikke sette Herren på prøve.»

13 Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud? 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Last ned filMaria budskapsdag.pdf(2 0kb)Last ned filMaria budskapsdag.docx(1 5kb)