a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

4. søndag i fastetiden – Søndag 2. april 2017

1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve

Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt

Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

 

Kjære venner,

Siste sødag før vi feirer palmesøndag. I slutten av fasten er det vanlig å også nærme seg påskeukas hendelser så det går godt an å bruke sanger som nærmer seg påsken. Vi har også dvelt ved ordene som holde fast ved bekjennelsen, om å komme fram for nådens trone, og at det var en som var villig til å dø for alle.

 

Så våre innspill til sanger for 4. søndag i fasten er:

 

FASB 70 «Det var en som var villig»

FASB 222 «Herre jeg kommer til deg i bønn»

FASB 272 «I det fjerne jeg skuer»

FASB 292 «Jeg er i Herrens hender»

FASB 430 «Min sjel, min sjel, lov Herren»

FASB 520» «Som en herlig guddsomkilde»

FASB 592 «Vår Gud du sitter på din trone»

 

Begynn gjerne med deres faste åpningsvers, og så fins velsignelsen i Eiliv Herikstads melodi til «Velsign oss, Gud, Fader» på nummer 718 som et alternativ til Tone Ødegaards melodi til velsignelsen ellers.

 

Lykke til

Blessissimo

(som betyr velsignelse i overflod)

 

Joh 11,45–53 Planer om å drepe Jesus

45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

 

Hebr 4,14–16 Prøvet i alt

14 Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

 

1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve

22En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham: «Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 2 Da sa han: «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket.»

3 Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. 4 Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. 5 Da sa Abraham til tjenesteguttene: «Slå dere til her med eselet. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» 6 Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. 7 Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, sønnen min.» Han sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er brennofferlammet?» 8 Abraham svarte: «Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to.

9 Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. 10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin.11 Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg!» 12 Han sa: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» 13 Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og ofret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. 14 Abraham kalte dette stedet « Herren ser». Den dag i dag blir det sagt: «På fjellet hvor Herren lar seg se.»

Last ned fil4 sdg faste 2017.docx(1 2 7kb)Last ned fil4 sdg faste 2017.pdf(6 5kb)