a123

Sanger til gudstjeneste

Sanger til gudstjeneste

Frelsesarmeens musikkseksjon kommer med innspill til sangvalg for søndagens møter og gudstjenester.

26. søndag i treenighetstiden 13. november 2016

Kjære alle, Vi prøver igjen å nærme oss en ny søndag. Hvis vi ser søndagens tekster samlet så kan kanskje et tema for dagen være å leve slik av vår neste blir hjulpet. At vi kan lette noens bør – Frelsesarmeens teologi holder fram hellighetens vei, ikke som noe som gjør oss bedre enn andre, men som en mulighet til å se bort fra oss selv og se min neste som trenger meg. Rundt neste sving er deg jeg som trenger deg. En god søndag å komme sammen og feire kristent fellesskap. Glem ikke å finne en glad sang om livet i Kristus. Selv om Tone K. Ødegaards tonesetting av velsignelsen ikke står i sangboka foreslår jeg at den kan synges sammen som avslutning noen søndager. Kanskje denne søndagen. Teksten står bak i sangboka og melodien finner du som sang nummer 413 i Sang og klang. Lykke til. Guds velsignelse Vår innspill til sangvalg er:

FASB 163 Gjør meg til redskap for din fred

FASB 336 Jesus du møtte de mange

FASB 155 Frå havet med kjenner til djupne

FASB 322 Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang

FASB 434 Mitt liv i verda delast må

FASB 574 Verden er full av synd og sorg og smerte / Der Gud vil ha meg

Kor:

655 Det er ingen hemlighet

678 Han kan bryte hver lenke

699 Kom og rør ved meg ved din ånd

Søndagens bibeltekster

Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne

Jesus helbreder en kvinne på sabbaten 10 En sabbat underviste han i en av synagogene. 11 Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12 Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» 13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. 14 Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» 15 «Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? 16 Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 17 Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde.

Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd 20 Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø.

Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen 21 Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige. 22 De som tenker ut ondt, farer alltid vill, de som har godt i sinne, møter godhet og troskap. 25 Et sannferdig vitne berger liv, den som farer med løgn, er en sviker. 1 Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære.

Last ned fil~3770441.pdf(1 9 7kb)