a123

Satser på FATV

Satser på FATV

- Jeg vet at mennesker blir berørt av sendingene våre, sier Sverre Petter Alvsåker. Nå ønsker han å videreutvikle Frelsesarmeen TV.

Kaptein Sverre Petter Alvsåker er en av dem som har engasjert seg i arbeidet med web-tv i Frelsesarmeen. I løpet av fjoråret ble flere arrangementer og møter sendt direkte på nett og nå satses det på videreutvikling av konseptet. I den forbindelse er ti prosent av Alvsåkers tjeneste lagt til kommunikasjonsavdelingen, med ansvar for koordineringen av TV-arbeidet.

 

Satser på FATV - Jeg tror på viktigheten av å spre evangeliet der folk er. Mange er på nett- og der er også FATV til stede, sier Alvsaker og peker på viktigheten av å legge til rette for dem som av ulike årsaker ikke kommer seg på møter.

 

- Hvorfor dette engasjementet for FATV?

- Jeg vet at mennesker har blitt berørt av sendingene våre – de får et møte med Jesus. Da er det enkelt å finne engasjement til et slikt arbeid. Så hjelper det også at en liker å holde på med tekniske «duppeditter».

 

I 2013 var det primært kongressen som ble sendt på FATV. Anslagsvis fulgte 200 enheter hver sending. Også i 2014 er kongressen på sendeplanen.

 

- Vi har i tillegg andre spennende arrangementer på planen, dette kommer vi tilbake til når det er klart.

 

- Hvis du skal tenke langsiktig, hva drømmer du om at FATV skal bli?

- Jeg drømmer om at FATV skal være en kanal på nett som har regelmessige sendinger fra det rike møte- og gudstjenestelivet til Frelsesarmeen. Vi sender de store territoriale hendelsene, samtidig som vi også kan sende fra gudstjenester ulike steder i landet. På FATV ønsker jeg også at en skal kunne finne diverse undervisning på video. Det hadde også vært fantastisk om vi kunne gjort hele møter tilgjengelig etter at de er sendt. Vi har i dag problemer med dette på grunn av rettigheter på sang og musikk.

 

For å nå drømmene legger Alvsåker vekt på tilbakemeldingene fra «folket bak skjermene». Dernest å stable på beina gode ressurspersoner som kan være behjelpelig med alt fra råd til selve kjøringen av arrangementene. Det blir også viktig å finne en god måte å finansiere driften på.

 

- Jeg er overbevist om at det kommer til å skje mange spennende ting på FATV i årene framover. Det er bare å følge med på våre nettsider og facebooksider, oppfordrer han.

 

Nettside: www.frelsesarmeen.no/fatv

Facebook: www.facebook.com/FrelsesarmeenTV