a123

Satser på rusomsorg

Satser på rusomsorg

Frelsesarmeens rusomsorg bygger flere boliger og mestrings-senter i Haugesund.

 

- Nå skjer det mye positivt innen rusomsorgen her i byen, forteller Elin Frønsdal som er daglig leder for Frelsesarmeens bo- og omsorgsenter i Haugesund.

Fra før driver Frelsesarmeen et lavterskel-tilbud for rusavhengige med 13 plasser. Dette bosenteret holder til i et verneverdig hus midt i Haugesund sentrum, og det er nå under oppussing. I tillegg bygges det 15 nye leiligheter i tilknytning til senteret. Disse skal stå ferdig neste sommer.

- De nye leilighetene får tilsyn fra personalet ved bosenteret. Mange rusavhengige trenger et botilbud med tettere oppfølging enn det som gis i de kommunale leilighetene, sier Frønsdal.

 

Mestringssenter

I samme gate som bosenteret, blir det også etablert et mestrings- og læringssenter. I tilegg til aktiviteter som kurs og strikke-cafe, skal senteret også være et ”nabo-treffsted”.

- Det er viktig å ha en åpen og god dialog med de som er naboer til bosenteret. Her kan vi informere om tilbudet vårt og samtidig ha et treffsted for å diskutere utfordringer som kan dukke opp underveis, sier Frønsdal.

 

Satser på rusomsorg
Fra byggeplassen i Haugesund.Fengselsbutikk

På mestringssenteret skal det også etableres et ”fengselsutsalg” i samarbeid med Kriminalomsorgen. Her vil det bli mulig å kjøpe ulike produkter som innsatte ved de lokale fengslene har laget. Butikken skal åpne i november.