a123

Seminar om plattform for korpsbasert sosialt arbeid

Dette er for deg som er engasjert på korps, eller i andre enheter i Frelsesarmeen som finner det relevant, og som ennå ikke har fått vært på seminar om plattform for korpsbasert sosialt arbeid.

For Frelsesarmeen er det et viktig mål at alle korps skal ha et integrert og helhetlig arbeid. Integrerte tjenester handler om å se både det sosiale og det evangeliske arbeidet som en helhet, og at dette arbeidet svarer til de behovene som finnes i lokalsamfunnet.

Det korpsbaserte sosiale arbeidet står i en historisk og teologisk tradisjon, og det som presenteres i en plattform som bygger på erfaringer og kompetanse fra hele den tiden Frelsesarmeen har vært virksom. Plattformen er et grunnlagsdokument som definerer et felles ståsted for arbeidet.

Målet er at plattformdokumentet skal være samlende, bevisstgjørende og praktisk for dem som står i et slikt arbeid, og for utviklingen av det integrerte og helhetlige arbeidet i territoriet.

Har du lyst til å delta på seminar 9. november? Meld deg på til ruth.bente.paulsen@frelsesarmeen.no innen 2. november. 
Seminaret er gratis.

Seminar om plattform for korpsbasert sosialt arbeid