a123

Seniorfestival på Tjøme

Seniorfestival på Tjøme
Over 60 inviterer til Seniorfestival på Tjøme. Her fra Storefjellfestivalen i fjor sommer.

Frelsesarmeens "Over 60" - kontor arrangerer påskefestival på Rica Hotel, Tjøme fra 16. - 22. april.

Talere er majorene Ann og Chris Pender, oberstl. Anne-Lise og Arne Undersrud,majorene Lillian og Per Arne Pettersen og Emanuel Minos.
Det legges opp til 3 daglige samlinger med forkynnelse og visuelle opplevelser.

Påmelding kan skje til telefon 23 69 17 00 eller mobil 957 04 290. 10 ledige plasser.
Pris for enkelt- eller dobbeltrom inkl.full pensjon (5 måltider): Kr.5650.-

Det vil gå buss fra Stavanger som kan ta på passasjerer på strekningen til Tjøme.