a123

Ser nærmere på arbeidet med flyktninger

Ser nærmere på arbeidet med flyktninger
– Jeg har opplevd at flere korps har spurt om hva de kan bidra med for flyktningene som kommer hit. Det synes jeg er utrolig flott, sier Hans Nilsson. Foto: Lars Kristian Singelstad

– Jeg liker tanken om at vi kan tilby noe vi allerede har, sier Hans Nilsson. 1. januar startet han arbeidet med å se hva Frelsesarmeen kan gjøre for flyktninger som kommer til Norge.

– Jeg vil se på om vi kan tilby videre botilbud for flyktninger. Det er også viktig at vi ivaretar den kunnskapen vi har fått ved å drive akuttmottak, sier Hans Nilsson og mener Frelsesarmeen i Norge er i en unik situasjon med ny erfaring som må forvaltes best mulig.

Nilsson er til daglig ansatt som regionleder for Frelsesarmeens barne- og familievern region øst, men har nå gått inn i en prosjektstilling for å se nærmere på hva Frelsesarmeen kan bidra med i arbeidet med flyktninger. Stillingen er i utgangspunktet på ett år.

– Vi har korpsene, Fretex, barnevernet, rusomsorgen og kompetanse innen velferd og utvikling med blant annet trafficking og frivillig retur. Vi kan absolutt være med på å gjøre en forskjell og har mye kunnskap. I tillegg har vi nærmere 300 frivillige bare på våre to mottak, sier han.

 

Suksess med aktivitet

Hvordan vi kan ivareta dette engasjementet fremover? Det er ett av spørsmålene som dukker opp.

– Vi ser i dag at de frivillige, sammen med de ansatte, har en stor innvirkning. De har tid til å snakke med flyktningene og ta dem ut på aktiviteter: ski, turgåing, fotball, innebandy, besøke biblioteket, museum, familieaktiviteter, kirke, språk-undervisning, strikking og andre aktiviteter, forteller Hans Nilsson.

Maling har også vært en stor suksess og har gitt mange mulighet til å sette farger på følelser og uttrykke det som er vanskelig å si med ord.

– Om vi drifter mottak selv eller om andre gjør det, kan vi alle være med å hjelpe til med integrasjon i vårt nærmiljø.

 

Handler om møter mellom mennesker

Det var i fjor Frelsesarmeen åpnet akuttmottak for flyktninger på oppdrag fra UDI. Først på Teisen i Oslo, senere også på Åpta der arbeidet avsluttes i sluttet av april. På Teisen vil akuttmottaket være operativt fram til sommeren.

Hans Nilsson påpeker viktigheten av å ikke glemme det vi allerede gjør.

– Jeg har opplevd at flere korps har spurt om hva de kan bidra med for flyktningene som kommer hit. Det synes jeg er utrolig flott. Her kan man bidra med det man har og se muligheter i sin kommune. Et eksempel er Frelsesarmeen i Skien, der de åpner lokalet noen timer i uken og inviterer til enkel aktivitet og lunsj, forklarer han og legger stor vekt på det psykososiale aspektet.

– Flyktninger som bor på mottak trenger å bli invitert inn i samfunnet og møte mennesker i nærmiljøet. Vi skal tenke stort om det vi gjør. Dette handler i bunn og grunn om møter mellom mennesker. Vi må se og bekrefte dem slik at de ikke føler seg isolert. De som ikke har ressurser til å gjøre noe, skal ikke ha dårlig samvittighet. De kan være med å be for disse menneskene som er i et fremmed land og savner hus og hjem. Jeg liker tanken om at vi alle kan tilby noe vi allerede har. Vi kan starte med å være inkluderende.