a123

Skal gå baklengs rundt Stortinget

Skal gå baklengs rundt Stortinget

Petra Kjellen Brooke oppforderer alle til å bli med å markere at arbeidet mot fattigdom i Norge går bakover. Se video.

- Nå har alle muligheten til å si ifra til politikerne at fattigdomsbekjempelsen her i landet går i gal retning, sier Petra Kjellen Brooke i Frelsesarmeen.

 

Din stemme teller

Fredag 23. august kl.16 arrangerer hun sammen med Velferdsalliansen og Samarbeidsforum en baklengsmarsj rundt Stortinget.

- Dette er en veldig viktig markering fordi andelen fattige familier i Norge øker. Dessuten står trygdeytelsene på stedet hvil i forhold til øvrig prisstigning i samfunnet og det bygges ikke nok kommunale boliger her i landet. Derfor håper jeg at mange fra Frelsesarmeen vil være med 23. august og sette fokus på fattigdomsbekjempelse før valget, sier Petra.