a123

Skriver bok om å vokse opp i Frelsesarmeen

Skriver bok om å vokse opp i Frelsesarmeen

Hvordan er det å vokse opp med foreldre som har som livskall å hjelpe andre mennesker? Hvordan er det å ha foreldre som er offiserer i Frelsesarmeen?

 

Slike spørsmål vil forfatteren og frelsessoldaten Emil Skartveit forsøke å finne svar på og skrive bok om. Han har selv en gang kombinert rollene som frelsesoffiser og småbarnsfar, og hans kone er fremdeles i tjeneste som offiser. Prosjektet har arbeidstittelen «Regimentets barn», og Skartveit har fått stipend fra Det faglitterære fond for å skrive om dette.

 

I startfasen

Skartveit er i startfasen med å samle inn navn og kontakter. Noen få intervjuer er gjort, mens mange gjenstår. Han har som ambisjon å kunne fortelle en del av Frelsesarmeens historie, sett gjennom offisersbarnas øyne - noe som er særlig aktuelt i 2013 hvor Frelsesarmeen fyller 125 år. Emil Skartveit vil derfor gjerne komme i kontakt med personer som er «regimentets barn».

 

Sammensatt gruppe

Skartveit sier at offisersbarna er en stor og sammensatt bukett av mennesker som via sine foreldre har vært en del av Frelsesarmeens hverdag i sin barndom og ungdom. Foreldrene har vært misjonsoffiserer, sosialoffiserer, korpsoffiserer og stabsoffiserer. Noen av dem har sluttet. Barna har flyttet, venner er mistet, nye er fått, de har sett foreldrenes engasjement, deres hjelp, deres nød, deres glede og deres sorg. Og man kan spørre: Hva var viktigst? Kallet eller barna?

 

Ressurs for noen, problem for andre

– Hva mener du om det?

– Det er like mange svar som det er eksempler. Det som er felles for disse barna, er at foreldrenes yrkesvalg har formet dem på en slik måte at de har båret det med seg resten av livet. For noen ble de mange flyttingene en ressurs, for andre et problem. Nå leter jeg etter dem, og vil høre deres historier om hvordan det var å være offisersbarn den gang og hvordan det har vært nå. Hvordan har de det i dag? Hvordan har det gått dem i livet?

Skartveit sier han på jakt etter de små fortellingene, de unike glimtene, både de gode og vonde opplevelsene, samholdet i flyttingen, rastløsheten og spenningen. Hvordan var det for eksempel å vokse opp på et herberge for fylliker? Har du tips eller ønsker å komme i kontakt med forfatteren, send e-post hit: emilskartveit@gmail.com

 

Ole Andreas Husøy, KPK