a123

Soldatinnvielse i Trondheim

Soldatinnvielse i Trondheim
Foto: Tommy Høgset

Søndag 3. november ble fire soldater innviet i Trondheim.

Trondheim korps hadde søndag 3. november soldatinnvielse. Tommy Høgset har undervist de nye soldatene siden august, og fikk innvie to av dem.

- Jeg opplevde dagen som veldig bra og inspirerende. Det er ikke hver dag man innvier fire soldater! Dette var en gledens dag for Trondheim korps og for Frelsesarmeen. Og ikke minst for Guds rike, de har jo sagt ja til disippelskap, sier han.

Innvielsen skjedde på allehelgens dag, og i den forbindelse leste de opp navnene på de som er forfremmet til herligheten det siste året.

- Å innvie nye soldater er en fin måte å hedre de som har gått foran, sier Høgset.

To av de innvidde er omvendte muslimer og vitnesbyrdene deres blir snart å finne i Krigsropet.

 - Jeg er glad, stolt og takknemlig til Gud, avslutter Høgset.