a123

Spisser kommunikasjonen

Spisser kommunikasjonen

Lederrådet har vedtatt en overordnet kommunikasjonsstrategi for 2017–2020.

Strategidokumentet er et resultat av en grundig prosess gjennom vår og sommer 2017. I mars inviterte lederrådet alle ansatte, medlemmer og frivillige til å si sin mening i en nettbasert undersøkelse, og over 500 benyttet anledningen. I tillegg har analysearbeidet omfattet omdømmetrackinger, analyse av interessenter, medieoppslag, inntektsbildet og givermarkedet samt benchmarking mot både interne og eksterne aktører.

Overveldende respons
– Det har vært viktig for oss å gå bredt og grundig ut, og vi var overveldet av alle tilbakemeldingene og innspillene vi fikk fra alle nivå og deler av organisasjonen i undersøkelsen, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg, som har vært prosjektleder for arbeidet.
– Strategien blir ikke bedre enn faktagrunnlaget den er basert på. Samtidig har det vært viktig å identifisere utfordringer og målsettinger på et overordnet nivå, og likevel koke det ned til det helt praktiske.

Tydelige utfordringer
Situasjonsanalysen munner ut i 6 identifiserte hovedutfordringer innenfor kommunikasjon:
1. Vi har et sterkt omdømme, men vi har flere aktive motstandere enn de øvrige omdømmevinnerne.
2. Vi når i liten grad fram i samfunnsdebatten med våre synspunkter.
3. Vi lykkes dårligere med å formidle «frelse» enn «suppe» og «såpe» i vår eksternkommunikasjon.
4. Vi har rekrutteringsutfordringer på flere viktige områder.
5. Vi har internkommunikasjonsproblemer – folk føler seg overlesset av informasjon og underinformert på samme tid.
6. Inntekter fra innsamlingsaktiviteter går ned.

Klare mål
Dokumentet tegner opp 6 hovedmål for kommunikasjonsarbeidet frem mot 2020 for å imøtegå dette, med tilhørende strategier og tiltak.
– Mange av tiltakene er spesifikke for kommunikasjonsavdelingen, dokumentet er først og fremst en arbeidsbestilling fra lederrådet til avdelingen for arbeidsperioden, men mål og strategier må jo være overordnede for alle på tvers, forteller kommunikasjonssjefen.
– Det ville jo vært litt rart med en kommnikasjonsavdeling som jobbet med et helt annet fokus enn resten av organisasjonen. Og i oppsummeringen nedenfor er det tydelig at her er det inspirasjon og fokus å hente for folk på alle nivåer i organisasjonen.
Her kan du se hva hovedfokusene er:

Spisser kommunikasjonen

Merke resultatene
– Folk vil først og fremst merke tiltakene som har blitt identifisert og iverksettes som et resultat av prosessen. For eksempel vil vi allerede neste uke ta flere grep for å bedre internkommunikasjonen. En del har allerede merket at vi har blåst liv i nyhetsbrevet som nå vil komme ut hver annen uke, så folk kan abonnere på saker av særlig intern interesse fra Perleportalen. (Meld deg på HER). Og neste uke lanserer vi en helt ny Facebook-plattform for internkommunikasjon som skal hete Folk i Frelsesarmeen. Følg med, følg med, avslutter han.

FAKTA

 • En kommunikasjonsstrategi er et overordnet styringsdokument for alt kommunikasjonsarbeid. Den er forankringen for andre underliggende verktøy som kommunikasjonsplattform, mediebok etc.
 • Lederrådet definerte følgende hensikt for arbeidet: Kommunikasjonsstrategien skal sikre at Frelsesarmeens kommunikasjon bidrar til å nå oppdraget om «å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering» gjennom å
  - dokumentere nåsituasjonen
  - tydeliggjøre strategiske veivalg
  - definere tiltak i tråd med disse og
  - tildele ansvar for oppfølging.
  - være forankring for andre styringsdokumenter som kommunikasjonsplattform, mediebok, delstrategier for ulike satsninger, kommunikasjonsplaner etc.
 • Strategien kan lastes ned i sin helhet fra Frelsesarmeens kvalitetssystem her (krever tilgang).
 • Strategien er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av lederrådet som var styringsgruppe - og med innspill fra en bredt sammensatt referansegruppe. Medlemmene var:

Referansegruppe:

 • Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef i Fretex Norge 
 • Divisjonssjef Bente Gundersen, Nordre divisjon 
 • Sindre Fottland, daglig leder i barne- og familievernet, Trondheim 
 • Løytnant Marit Myklebust, daglig leder i rusomsorg, Fetsund 
 • Vetle Jarandsen, Frelsesarmeens barn og unge 
 • Kaptein Ørjan Amland, korpsleder Stavanger 
 • Liv Randi Lindseth, tilhørig og diplommarkedsfører 

Arbeidsgruppe: 

 • Andrew Hannevik, daværende informasjonssjef 
 • Marianne Jernberg, kommunikasjonsrådgiver 
 • Silje Schønning Geirdal, daværende kommunikasjonsrådgiver 
 • Jan Størksen, markedsansvarlig 
 • Lars Kristian Singelstad, nettredaktør 
 • Hilde Dagfinrud Valen, redaktør 
 • Geir Smith-Solevåg, avdelingssjef kommunikasjon