a123

Stå opp for ofre for menneskehandel!

Bønnedagen for ofre for menneskehandel er søndag 24. september. Nytt av i år er et fokus på sosial rettferdighet fra bønnedagen frem til Global uke, et felleskristelig tiltak som setter fokus på moderne slaveri, 12.-19. november. Her finner du nyttige ressurser.

Materialet for den internasjonale bønnedagen for menneskehandel og fokusukene finner du på Frelsesarmeens hjemmeside under Arbeid mot moderne slaveri.

Lenken over inneholder blant annet en bønnedagsavis hvor man kan man lese om Frelsesarmeens arbeid, samt finne fakta om menneskehandel.

Du finner også ressurser til taler, sanger, og bibelstudier i forbindelse med temaet ved å klikke på lenken.

En kort presentasjon over materialet til fokusukene:

Uke 39 - Bærekraftmålene
Lær mer om hva bærekraftmålene er og hvordan man kan leve mer bærekraftig. Du finner en reflkesjon fra avisen «Go and do something!» fra Frelsesarmeens internasjonale kommisjon for sosial rettferdighet.

Uke 40 - Fattigdom
Hvorfor ønsker Gud at vi skal arbeide mot fattigdom. Dr. Helen Cameron er “Head of public affairs” for Frelsesarmeen i Storbritannia. Hun har skrevet en interessant refleksjon om dette tema. Her finner du også fakta, presentasjonen og andre ressurser om tema.

Uke 41 - Klima
Hvor stort er ditt økologiske fotavtrykk og hvordan påvirker dette skapelsen. Dr. Helfrid Schulte- Herbrüggen er frelsessoldat i templet korps i Stockholm og miljøkjemist. Hun arbeider med vann spørsmål og har erfaring fra internasjonalt bistandsarbeid. Hun skriver om hvorfor klimaspørsmålet bør står sentralt i kirkens arbeid du kan også teste dine egne klimakunnskaper med en Quiz.

Uke 42 - Etisk handel
Bo Christoffer Brekke presenterer Others og Frelsesarmeens arbeid med etisk handel. Hva er det, hvordan fungerer det og gjør det virkelig en forskjell?

Uke 43 - Gjestfrihet
Hvordan er gjestfrihet et sosialt rettferdighetsbegrep? Major Wenche Walderhaug Midjord har skrevet en refleksjon om hvorfor dette er et sentralt begrep i vårt arbeid for sosial rettferdighet. Du kan også utfordre de unge til å lære mer om begrepet og reflektere sammen med voksne.

Uke 44 - Modig
Hva betyr det å være modig? Er du modig? Magna Nielsen er offiser og leder for Frelsesarmeen i Øst Europa og skriver om hvordan vi kan være modige i møte med sosiale utfordringer.

Uke 45 - Praktisk
Å arbeide for sosial rettferdighet handler om å være praktisk. Det må en handling til men hvordan reflekteres dette i Frelsesarmeens oppdrag. Elin Herikstad, seksjonsleder for velferd og utvikling, har skrevet om «Suppe» og omsorg for hele mennesket.

Uke 46 - Global uke
Den globale uken vil være med å utfordre oss, inspirere oss og gi oss en økt forståelse for hvorfor vi kristne skal sette fokus på sosial rettferdighet. Det ligger mange ressurser på www.globaluke.no. I år kommer major Maria Konti-Galinou som er offiser i Storbritannia men som var med å åpnet Frelsesarmeen i Hellas og arbeidet tett med flyktningene som kommer dit. Hun har lang erfaring fra arbeid mot menneskehandel og er en fantastisk historieforteller. Man kan «booke» Maria til arrangement i sin by via hjemmesiden for Global uke.