a123

Støtter diakoniprosjekt i Sør-Afrika

Støtter diakoniprosjekt i Sør-Afrika
De to siste årene har FA kvinners misjonsoffer gått til brønnprosjekter i Uganda. Det har blitt bygget to brønner, en i Bumosomi i 2015, og en i Byerima i 2016. Foto: Frelsesarmeen Misjon og Bistand

Frelsesarmeens kvinners misjonsofferdag støtter i år diakonalt arbeid i Sør-Afrika.

Frelsesarmeens kvinners misjonsofferdag 2017 «Diakoniprosjekt i Sør-Afrika» er også i år satt til uke 6 (6. – 12. februar). Offeret kan selvfølgelig tas opp slik det passer dere best.

Dette er FA kvinners nye misjonsprosjekt og som det framgår av brosjyren ønsker Frelsesarmeen i Sør-Afrika å sette fokus på det diakonale arbeidet. Målet med prosjektet er å se på hvordan korps kan engasjere lokalsamfunnet rundt seg til å ta tak i egne utfordringer og skape positiv endring.

FA kvinners misjonsprosjekt er beregnet på alle kvinnegrupper, Hjemforbundet, kvinneforum, strikkekafè med flere.

 

En hilsen fra Oberst Birgit T. Fosen, territorialsekretær for Frelsesarmeens kvinner:

(også vedlagt som PDF)

 

Tusen takk for at dere nok en gang var med å støttet vårt felles misjonsprosjekt! Et fantastisk resultat også i 2016, hele kr 223 890 til prosjekt «Rent vann». Takk til dere alle som bidrar med både gaver og forbønn.

De to siste årene har FA kvinners misjonsoffer gått til brønnprosjekter i Uganda. Det har blitt bygget to brønner, en i Bumosomi i 2015, og en i Byerima i 2016. Dette har gjort en stor forskjell i lokalsamfunnene. De har fått lettere tilgang til rent vann og dette har ført til at forekomsten av vannbårne sykdommer har gått ned.

Prosjektet har vært med på å bedre hverdagen til mer enn 5000 mennesker, unge og eldre. Særlig kvinnene har fått en mye lettere hverdag. Gjennom byggingen av brønnene har nye mennesker fått kjennskap og tillit både til Frelsesarmeens diakonale arbeid og korpsarbeidet.

Frelsesarmeen i Uganda takker for støtten og samarbeidet med Frelsesarmeens kvinner i Norge, Island og Færøyene.

 

I 2017 har du muligheten til å være med støtte et viktig prosjekt i et annet av våre vennskapsland, Sør-Afrika.

Frelsesarmeen i Sør-Afrika ønsker å sette fokus på det diakonale arbeidet.

Målet med prosjektet er å øke korpsoffiserers forståelse for hvordan sosialt arbeid skal drives, hvordan de kan engasjere lokalsamfunnet rundt seg til å ta tak i egne utfordringer og skape positiv endring. Offiserene får kurs i å skrive prosjektsøknader, følge opp prosjekter og rapportere.

Kursene skal etter planen holdes for 48 korps-offiserer i syv divisjoner.

Gjennom å heve kapasiteten og kompetansen blant korpsoffiserer, er håpet at prosjektene som drives skal nå ut med hjelp til de som trenger det, på best mulig måte. Og at Frelsesarmé-korps kan være med å skape positive endringer i sitt lokalsamfunn.

Dette vil ha stor betydning for Frelsesarmeens videre arbeid.

 

Takk for at dere hjelper oss å hjelpe!

Vennlig hilsen

Oberst Birgit T. Fosen

Territorialsekretær for Frelsesarmeens kvinner

Last ned filFA kvinners misjonsoffer 2017.pdf(9 0 6kb)