a123

Stabssjefen sammenkaller det Høye Råd

Stabssjefen sammenkaller det Høye Råd

29. juli møtes Rådets 118 medlemmer i London.

Frelsesarmeens stabssjef, kommandør André Cox, har sammenkalt Det Høye Råd for å velge Frelsesarmeens 20. general. Det Høye Råd består av alle kommandører i aktiv tjeneste, og alle territoriale ledere og territoriale presidenter for Frelsesarmeens kvinner, uavhengig av rang.

Rådet som kommer sammen i London 29. juli vil være det største i Frelsesarmeens historie med 118 medlemmer. Det vil være 64 kvinner og 54 menn med en gjennomsnittsalder på 59 år. 54 av deltagerne er med for første gang. 26 av delegatene arbeider i Amerika/Karibia-sonen, 24 i Afrika, 21 i Sør-Stillehav/Øst Asia, 18 i Europa og 15 i Sør Asia. I tillegg er 14 kommandører som arbeider ved Frelsesarmeen internasjonale hovedkvarter med i Det Høye Råd.

Stabssjefen vil lede rådets arbeid inntil de har fått valgt president og vise-president, som så vil lede forhandlingene frem mot nominasjoner og valg. Det Høye Råds arbeid vil bli kommunisert på en egen hjemmeside www.salvationarmy.org/HighCouncil2013, på twitter @HighCouncil2013, og på Facebook: www.facebook.com/HighCouncil2013