a123

Starter senter for pårørende

Starter senter for pårørende
Frelsesarmeens senter for pårørende skal være et supplement til allerede eksisterende tiltak i Oslo. Foto: Illustrasjonsfoto

Frelsesarmeen starter arbeid for pårørende innen rus og psykiatri på Sagene i Oslo.

Frelsesarmeens rusomsorg har fått tildelt midler fra helsedirektoratet til å drive et senter for pårørende innen rus og psykiatri. Prosjektet er fullfinansiert i en periode på tre år.

Pål Henriksen, Tanya Knøsen og Maren Klungreseth er de heldige som skal starte og drive senteret, som omtales som PårørendeHuset.

- Vi er i en spennende startfase, hvor vi forsøker å orientere oss i terrenget, og tilegne oss nyttig kunnskap om hvilke behov som ikke er dekket, og hva det trengs mer av. På den måten tar vi sikte på å være et supplement til allerede eksisterende tiltak i Oslo.

- Vi vil gjerne ha dine innspill! Om du er pårørende selv, kanskje du har hatt mennesker rundt deg som har vært pårørende, eller om du gjennom jobben din kommer i kontakt med mennesker som er eller har vært pårørende. Send oss en mail på pårørende@frelsesarmeen.no, ring oss på telefon: 459 71 678 eller stikk innom oss i Maridalsveien 158 i 3. etage, på tirsdager mellom kl 10-17.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Hilsen Pål, Tanya og Maren