a123

Startskuddet har gått

Startskuddet har gått

Landsinnsamlingen 2014 er i full gang.

Landsinnsamlingen er Frelsesarmeens utadrettede aksjon, og har tradisjonelt vært dør-til-dør aksjonen. Mange korps benytter seg fremdeles av denne formen, mens andre korps har valgt andre innsamlingsmetoder. Uansett metode har givergleden vist seg gjeldende år etter år.

─ Frelsesarmeens landsinnsamling er en mer enn 100 år gammel tradisjon, og et viktig fundament for Frelsesarmeen arbeid, lokalt – og internasjonalt, konstaterer feltsjef, Anne-Lise Undersrud.

Viktige bidrag

Feltsjefen understreker viktigheten av arbeidet som gjøres på det lokale korps.

─ Hvert eneste korps driver et viktig arbeid. De arrangerer forskjellige aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. Ikke minst ivaretar de grupper med mennesker som trenger en hjelpende hånd i utfordrende situasjoner. De er tilstede.

50 prosent av de innsamlede midlene går også til Frelsesarmeens internasjonale arbeid.

─ Vi kjenner alle til den globale nøden og lidelsen i verden. Å hjelpe de som er hardest rammet er en appell til oss alle.

Stor betydning

─ Frelsesarmeens arbeid på korpsene har alltid vært og er fremdeles avhengig av gavemidler og innsamlede midler. Svært lite av vårt arbeid er støttet av offentlige midler, forteller Undersrud og oppsummerer.

─ Derfor er Landsinnsamlingen fremdeles viktig, på den måten bidrar den til at vi kan utføre oppdraget vårt. Vi ber derfor frimodig om at de som har mulighet blir med å bidra. 

 

Ta kontakt med ditt lokale korps for å høre hvordan du kan bidra i innsamlingsarbeidet.