a123

Stor aktivitet i Ladegården korps

Stor aktivitet i Ladegården korps
Tre nye underbefal sammen med korpslederne Anne-Grethe og Ørjan Amland. Foto: Ladegården korps

En liten rapport fra Ladegården korps der begivenhetene har stått i kø de siste månedene.

Stor aktivitet i Ladegården korps
Ny soldat, Mattias Milde Amland. Foto: Ladegården korps.

Vi startet mai måned med at en av våre ungdommer, Mattias Milde Amland, valgte å innvie seg til soldat! Mattias er aktiv i ungdomsgruppa, FA-brass, og er også leder på en Barnegruppe. Vi fortsatte med konfirmasjon av fire flotte konfirmanter. Victor, Julie, Hedda og Emma har vært gjennom et spennende årig hadde sin store konfirmasjonsdagen søndag 8.mai.

I juni har korpset fått fem nye tilhørige! Åse, Siren, Julie, Len og Hege har alle valgt Frelsesarmeen som sitt åndelige fellesskap.

Sist, men ikke minst, har korpset fått tre nye underbefal. Berit Amland har blitt FAbU-ansvarlig, Tove Jellestad Sæhle Over 60 sekretær og Åse Brevik Korpskasserer.

Vi er så glad og takknemlig for at folk i alle aldre finner vegen til fellesskapet i Ladegården korps! Gud har tid med oss!

Stor aktivitet i Ladegården korps
Konfirmanter: Victor Middleton, Julie Dale, korpsleder Anne-Grethe Amland, Hedda Lock Hauge og Emma Wilkins. Foto: Ladegården korps

 

Stor aktivitet i Ladegården korps
Nye tilhørige sammen med korpslederne: Julie Dale, Lene Bøe Pedersen og Hege Aasheim Dale. Foto: Ladegården korps

 

Stor aktivitet i Ladegården korps
Nye tilhørige sammen med korpslederne: Åse Ueland og Siren Lægreid Foto: Ladegården korps