a123

Stor dag i Moss

Stor dag i Moss

Både soldatinnvielse og fire nye tilhørige.

 

Søndag 16. juni var en stor dag i Moss korps. Ekteparet Kristin og Stig Stordal ble innviet som soldater. De kunne begge vitne om et liv i Guds tjeneste i mange år og i flere forskjellige sammenhenger før de nå har tatt valget om å bli Frelsessoldater. De var dessuten begge tatt opp som tilhørige i Moss korps i 2010. Og apropos tilørige: Fire flotte ungdommer i korpset hadde valgt å bli tilhørige denne søndagen – og vi fikk høre om deres opplevelse av ”det selvsagte valget” å knytte seg til menigheten som tilhørige fordi det var her de kjente seg hjemme. De fire er: Carl William Runar, Isac Nilsson, Julia Barsjø og Joel Runar. Korpsleder Major Tove Roholt foretok soldatinnvielse og opptak av tilhørige.

 

Mye flott sang og musikk

Aspirant Hilding Runar ledet gudstjenesten hvor flere deltok med sang: Korpskoret sang for første gang under ledelse av Tone Grindal – akkompagnert av Frank Gjeruldsen på piano, Joel Runar på gitar og Kåre Arthur Trobe på slagverk. Fredy Hilding Runar sang ”Jeg kjenner en fryd i mitt hjerte” og Hilding Runar sang ”Come to Jesus”. Lovsangen ble ledet med velsignelse av Tone K Ødegaard sammen med Dag Frode H Eilertsen, Rebecca R Askevold, Lise Lotte Trobe, Majken Solberg og Robert Solberg. Vi takker Herren for hans store nåde og kjærlighet!