a123

Styrker internkommunikasjonen

Nyhetsbrevet er allerede gjenopplivet. Nå lanseres også en splitter ny informasjonskanal for å holde deg oppdatert på Frelsesarmeen.

Styrker internkommunikasjonen

 

Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling lanserer en egen Facebook-kanal for alle som er engasjert i Frelsesarmeen. Kanalen skal ikke erstatte eksisterende lokale Facebook- og internettsider, men styrke internkommunikasjonen nasjonalt.

Her finner du gruppa «Folk i Frelsesarmeen».

Styrker internkommunikasjonen
Lars Kristian Singelstad Foto: Ranveig Nordgaard


– Vi har en lang rekke lokale og sentrale profiler på sosiale medier, ikke minst Facebook-siden «Frelsesarmeen» med nesten 60 000 følgere, sier Frelsesarmeens nettredaktør Lars Kristian Singelstad.
– I tillegg har mange av virksomhetene egne profiler. Men ingen av dem gjelder hele Frelsesarmeens arbeid samtidig som de er direkte rettet mot interne målgrupper som ansatte, medlemmer og frivillige. Det er mye som vil være interessant for mange av oss på innsiden, uten at det behøver å fylle nyhetsfeeden til alle våre støttespillere på Facebook. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med.

Åpen kanal
Den nye Facebook-kanalen heter «Folk i Frelsesarmeen» og er en såkalt lukket gruppe. Det innebærer at alle venner man har på Facebook slipper å se hva man liker eller publiserer inne i gruppa. Man må godkjennes for å bli medlem av gruppa, men innstillingene er satt slik at hvem som helst kan inviteres inn.
– Frelsesarmeen er så stor og mangfoldig at vi ikke kommer til å bruke ressurser på å finne ut om hver enkeltperson er soldat, tilhørig, frivillig eller ansatt før vi godkjenner, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.
– Gruppa vil derfor i praksis være en åpen og offentlig arena, men med innhold som er mest interessant for interne grupper. Vi vil dermed ta høyde for at informasjon og ytringer som gjøres der inne, vil kunne komme ut hvor som helst og forholde oss klokt til det.

Enkle kriterier
Innholdet som publiseres på Folk i Frelsesarmeen skal:

  •  ha nasjonal interesse,
  •  gjelde Frelsesarmeens arbeid,
  •  være nyheter, gjerne inspirerende, fra virksomhetsområdene,
  •  eller nyvinninger og aktuelle vedtak fra lederråd og hovedstyre.

Kanalen skal ikke erstatte lokale Facebook- og internettsider.

Imøtekommer ønske
Behovet for og ideen til kanalene kom opp i arbeidet med den nye kommunikasjonsstrategien, og ikke minst gjennom de over 500 tilbakemeldingene i internundersøkelsen for medlemmer, ansatte og frivillige. Svært mange ga uttrykk for at internkommunikasjonen i Frelsesarmeen hadde forbedringspotensial. Utfra problemstillingen «Hvordan kan Frelsesarmeen systematisk bruke kommunikasjon som strategisk verktøy for å nå oppdraget sitt?» var svært mange personer fra ulike deler av territoriet og virksomhetsområdene involvert i både å definere problemene – og løsningene. Les mer om kommunikasjonsstrategien HER.

Meld deg på Frelsesarmeens nyhetsbrev her