a123

Talerør for brukerne

For henne er det verdifullt å bety noe for andre. Ukas FA-fjes holder til i Bodø.

Ingunn Nordmo er daglig leder på Frelsesarmeens Bo- og omsorgssenter i Bodø.

Hva er Frelsesarmeen for deg? Talerør for brukerne

Frelsesarmeen er først og fremst en trygg og god arbeidsgiver, som jeg er både takknemlig og stolt av å jobbe for. Jeg har jobbet i Frelsesarmeen siden 2005 og jeg opplever at man som arbeidstaker blir godt ivaretatt. Omsorg for hele mennesket er i fokus for oss som jobber i Frelsesarmeen.

 

Hva er en god dag på jobben for deg?

Det er når jeg føler jeg har fått bety noe for noen, i møte med brukere og ansatte. At man kan være brukernes talerør utad, tale deres sak og bidra til at de kanskje får en bedre hverdag betyr mye.

 

Hvis du fikk fylle forsiden i lokalavisen med hva du ville, hva skulle det vært?

Gladnyheter. For eksempel at politikerne har vedtatt å bedre økonomien for helsesektoren. Mere bevilgning til rusomsorg på gatenært nivå, men også til mange andre områder innenfor helsesektoren generelt i Bodø kommune.

 

Hva klarer du deg ikke uten i løpet av en dag?

Jesus og kaffe. Det får jeg en dose av begge deler hver dag.

 

Hva fyller du helst fritiden din med?

Turer i skog og på fjellet, trening, være sammen med venner og familie, menighet og sang og musikk.

 

Hva gleder du deg mest til fremover?

Jeg gleder meg til våren kommer for fullt og det blir tørt i skog og mark og på fjellet. I forhold til jobb så er vi inne i en anbudsrunde, og jeg håper selvsagt på at Frelsesarmeen får drifte videre her i Bodø. Jeg tror Frelsesarmeens rusomsorg i Bodø trengs i bybildet, og gjør en forskjell for de vi er i daglig kontakt med.