a123

Teknisk feil

Teknisk feil

Det har oppstått en teknisk feil ved innrapportering av lønns- og trekkoppgaver fra Frelsesarmeen til Altinn/Skatteetaten


Til ansatte i Frelsesarmeen

 

Vi har oppdaget at det ved innrapportering av lønns og trekkoppgaver til Skatteetaten/Altinn oppstod en systemfeil. Som konsekvens av dette har mange ikke fått oppført lønns- og skattetrekk på sin selvangivelse. Vi har også fått tilbakemelding fra flere som har fått oppgitt feil lønn.

 

Vi har vært i kontakt med Skatteetaten og vi vil i løpet av de neste dagene få lagt inn de rette opplysningene. Dette er likevel for sent i forhold til å få utsendt nye selvangivelser.

 

For de aller fleste vil lønns- og trekkoppgaven være tilgjengelig på Frelsesarmeens lønningsportal. Grunnet at mange av dere vil ha behov for å korrigere selvangivelsen har vi valgt å sende ut lønns- og trekkoppgaven til alle på papir. Dere vil motta nye oppgaver i løpet av de nærmeste dagene. Vi ber dere være ekstra oppmerksomme ved kontroll av selvangivelsen.

 

Det er ikke innrapportert noe på min selvangivelse – hva gjør jeg?

Dersom det ikke er innrapportert noe fra Frelsesarmeen, ber vi deg bruke informasjonen i oversendte lønns- og trekkoppgave og legge inn opplysningene. Se baksiden på lønns- og trekkoppgaven i forhold til koder for riktig utfylling av lønnsopplysninger. Dersom du har vanskeligheter med utfylling av oppgaven ber vi deg ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000.

 

Det er feil/avvik på min selvangivelse – hva gjør jeg?

Dersom det er innrapportert på deg, men det er avvik mellom som står i selvangivelsen og det som står oversendte lønns- og trekkoppgave, ber vi deg legge inn opplysningene fra lønns og trekkoppgaven. I tilfelle det er oppgitt feil opplysninger i oversendte lønns- og trekkoppgave ber vi deg ta kontakt med lønningskontoret på lonn@frelsesarmeen.no eller på telefon: 22 99 85 00.

 

Vi beklager det som har skjedd og det ekstra arbeidet dette medfører for deg som ansatt. Vi vil gå gjennom rutinene med vår systemleverandør for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

 

Vennlig hilsen

 

Vegard Thorsen

Økonomisjef

Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene