a123

Til enhetsledere i Frelsesarmeen

Lokale ledere i Frelsesarmeen oppfordres til å bli med på informasjonsdag med KNIF.

KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap), som forhandler frem innkjøpsavtaler på vegne av Kristen-Norge har lagt opp til informasjonsdager flere steder, hvor lokale ledere kan møte KNIF og bli bedre kjent med avtalene som tilbys.

Frelsesarmeen ønsker mest mulig benyttelse av KNIF-avtaler og oppfordrer lokale ledere til å melde seg på. Mange kan ha spørsmål om avtalene, og hvem er bedre til å svare enn KNIFs egne folk?

Informasjonssamlinger