a123

Tilbake fra internasjonal lederkonferanse

Tilbake fra internasjonal lederkonferanse

Samtaler rundt etiske problemstillinger er både på den internasjonale og nasjonale agendaen for tiden.

Samtaler rundt etiske problemstillinger er både på den internasjonale og nasjonale agendaen for tiden. Kommandør Bill Cochrane var i november 2017 på «International Conference of Leaders» hvor aktuelle spørsmål for den internasjonale Frelsesarmeen ble diskutert. Med seg i kofferten hadde han innspill fra det nyopprettede territoriale etiske rådet som skal bidra til refleksjon og gi råd rundt aktuelle etiske problemstillinger og samfunnsspørsmål.

– Det er en sterk opplevelse å ha ledere fra 128 land og enda flere kulturer samlet i samme fellesskap, forteller kommandøren. – Det var en sterk anerkjennelse av at det var stort mangfold i rommet.

I en uttalelse etter konferansen uttalte Frelsesarmeens verdensleder, general André Cox:

– Lederne var enige om at de må lage rom og frihet så folk kan utforske et spekter av relevante temaer i sine territorier. Vi har blitt svært oppmerksomme på at kontekstene vi lever og arbeider i ikke er like, og en løsning på én utfordring ett sted vil ikke fungere i alle andre kontekster. Vi må også heller ikke tape av syne det faktum at vi er én kropp og at alle delene er betydningsfulle.

Nyttige verktøy
Det var derfor mye fokus på hvordan man snakket sammen om uenigheter og om hvordan man jobbet med holdningene til hverandre når man hadde ulike ståsteder.

– Den internasjonale Frelsesarmeen har tatt i bruk nyttige og effektive verktøy i dette, og vårt internasjonale etiske råd (International Moral and Social Issues Council, hvor norske Bo Christoffer Brekke er med) ledet diskusjoner om ulike etiske temaer. Denne samme metodikken vil vi nå bruke også i vårt territorium.

Lange linjer
Kommandøren peker på de lange linjene i utviklingen vi står oppe i.

– I året der vi markerer at det er 500 år siden reformasjonen, er det interessant å reflektere rundt hvordan også Frelsesarmeen er et resultat av stadig utvikling i tolkning og forståelse av Bibelen og tradisjonen. Folks forståelse og holdninger forandrer seg, og vi ser at Gud gjennom Bibelen åpenbarer nye sannheter etterhvert som tiden går. Uten Martin Luthers oppgjør med datidens bibelforståelse ville det neppe kommet noen John Wesley, og uten metodist-grunnlegger Wesley ingen William og Catherine Booth. Ingen av oss kan si at vi har forstått en gang for alle, så derfor må vi fortsette å reflektere.

På mange nivåer
Den internasjonale lederkonferansen i Los Angeles hadde en lang rekke temaer på agendaen, herunder forvaltning, barns rettigheter, ansvarlighet, sosiale problemstillinger som partnervold og ulike etiske problemstillinger.

– Noe av det som kom ut av konferansen, er at vi må se nærmere på vår forståelse av regelverket for soldater og hvordan vi har brukt det i sjelesorg og praksis.

Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene tilrettelegger derfor nå for samtaler rundt disse temaene. Vi er opptatt av at så mange som mulig – fra grasrot til ledelse- skal bli hørt og involvert i samtalene. Etisk råd vil tilrettelegge for åpne og grundige samtaler på ulike nivåer, og vil komme tilbake med en tidsplan for dette.

Etisk råd ledes av oberstlt. Bente S. Gundersen. Hun er til daglig forvaltningssjef og har en master i kristendomskunnskap fra Universitetet i Oslo. Hun har 12 års erfaring med undervisning i troslære, og har vært bl.a. korpsleder, lærer i Norge, Kongo og Zambia og rektor ved offiserskolen i Rwanda. Hun kan kontaktes på: bente.gundersen@frelsesarmeen.no eller etiskrad@frelsesarmeen.no

Dette er navnene som er bekreftet så langt:

– Oberstlt. Bente S. Gundersen (leder)

– Major Ida Karin Eide

– Kaptein Helge Byre Myklebust

– Kaptein Marit Myklebust

– Løytnant Hjördís Kristinsdóttir

– Sersjant Marta Maria Espeseth

– Bo Christoffer Brekke

– Daniel Gjelstad

– Jonathan Brakstad Waters

 

Les også Krigsropets intervju med general André Cox.