a123

Tonning blant de 100 viktigste

Tonning blant de 100 viktigste

I forbindelse med 1814-markeringen har VG laget en liste over de 100 viktigste nordmennene de siste 200 årene. Othilie Tonning er en av dem.

VG skriver følgende om Tonning:

«Slumsøstergeneralen» som ledet Frelsesarmeeens sosialarbeid gjennom mer enn 25 år. Hun gjorde Norge bedre for de mest sårbare. 

Tonning fra Lindøy i Stavanger er en legendarisk skikkelse i Frelsesarmeen, og tok blant annet initiativet til julegrytene. Hun satte opp de første grytene til inntekt for fattige i Kristiania i 1901, og noen tiår senere lanserte hun tanken om en julegran på Universitetsplassen i Oslo. 

Under Tonnings ledelse ble det etablert omtrent 60 institusjoner (aldershjem, barnehager og mødrehjem). Organisasjonens aktivitet vokste, og den ble stadig mer populær. Hun ledet Slumsøstrene i mange år og ble dermed kalt «Slumsøstergeneralen».

Hun satt i bystyret og formannskapet i Oslo for Avholdsfolkets liste på begynnelsen av 1900-tallet. 

Ingen frelsesoffiserer i Norge har satt dypere spor etter seg enn Tonning. 

 

Se mer her