a123

Trygg matutdeling

Trygg matutdeling
Diakonimedarbeider Belinda Andersen i Sarpsborg korps pakker mat som skal deles ut på hjemmebesøk. Foto: Silje Eide

Viktig oppdatering i KS for alle korps som serverer eller deler ut mat.

Alle korps som serverer eller deler ut mat må kjenne til P-2.4.7 Trygg utdeling av matvarer, i Frelsesarmeens kvalitetssystem. Mange har spørsmål om holdbarhetsdatoer, og i prosedyrens punkt 3.6 er det nå en presisering rundt dette.